PlanowanieWesela.pl » Warto wiedzieć » Urlop okolicznościowy na ślub
Przewiń do treści
Polecamy
Złoty Krążek
Ostatnio dodane
2023-10-09 Czekoladowa Fontanna, Fotobudka !!! Wypożyczalnia czekoladowych fontann Kraków. Fantastyczna atrakcja na twoim weselu. Obsługujemy wesela, bankiety, komunie, studniówki i przyjęcia z innej okazji. W ofercie mamy różnego rodzaju czekoladowe oraz alkoholowe fontanny, w różnych pakietach obsługi. Nowość w naszej ofercie - FOTOBUDKI! Atrakcje weselne
Kraków
2023-05-16 Suprizo Wybór upominków: sklep oferuje szeroki wybór prezentów, które idealnie nadają się na ślub. Niezależnie od tego, czy szukasz tradycyjnych upominków ślubnych, personalizowanych pamiątek czy oryginalnych doświadczeń, na pewno znajdziesz coś odpowiedniego dla nowożeńców. Sklepy ślubne
Zielona Góra
Sonda

Gdzie pojedziecie w podróż poślubną?


Pokaż wszystko

Urlop okolicznościowy na ślub

urlop okolicznościowy - kalendarz

Ocena: 4,16/5

Kwestie związane ze wstąpieniem w związek małżeński wymagają od Pary Młodej pewnych nakładów czasu i zaangażowania. Z pewnością są one mniejsze, jeśli zdecydujemy się na pomoc konsultantów ślubnych. Niemniej nawet oni nie mogą zrobić za nas wszystkiego. Zwłaszcza już po ślubie, gdy trzeba załatwić formalności związane z jego skutkami cywilno-prawnymi: zmianą nazwiska po ślubie, adresu zameldowania, itp. Dopięcie wszystkiego na ostatni guzik  może być dość trudne, jeśli pracujemy 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Dlatego też prawo pracy wychodzi naprzeciw potrzebom nowożeńców, gwarantując im dni wolne, przyznawane właśnie z okazji ślubu.

Kodeks pracy, a urlop okolicznościowy

Kwestie związane z udzielaniem urlopu okolicznościowego pracownikowi, który bierze ślub, reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. (wraz z późn. zmianami) w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Na jego podstawie pracownik, który bierze ślub, ma z tego tytułu prawo do dwóch dni płatnego urlopu okolicznościowego (§ 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej). Prawo takie przysługuje tym nowożeńcom, którzy przystąpili do ślubu konkordatowego lub cywilnego. Na urlop okolicznościowy nie mogą natomiast liczyć osoby po ślubie wyznaniowym.

urlop_okolicznosciowy_na_slub.jpg

Urlop okolicznościowy ślub - wniosek i wzór

Aby otrzymać urlop okolicznościowy na ślub, pracownik powinien:

Wzór wniosku o udzielenie urlopu okolicznościowego na ślub

....................................................................

(nazwisko i imię)

nazwa miasta, dnia ..............................

...................................................................

(adres zamieszkania)

 

...................................................................

( stanowisko, jednostka organizacyjna)

 

 

 

Do

Jana Kowalskiego

Prezesa XYZ S.A.

 

 

 

 

Wniosek o urlop okolicznościowy

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 ze zm.), proszę o udzielenie mi w okresie od dnia ….………  do dnia ………….. dwóch dni urlopu okolicznościowego, z powodu mojego ślubu.

Zobowiązuję się do tego, aby po zawarciu małżeństwa dostarczyć kopię skróconego aktu ślubu.

                                                                                                                                             Z wyrazami szacunku

………………………………………

(data i podpis pracownika)          

 

……………………………………….

(podpis przełożonego)

Urlop okolicznościowy na ślub a umowa zlecenie

A co w przypadku osób, które zatrudnione są na podstawie umowy zlecenie? Niestety, takim pracownikom nie przysługuje urlop okolicznościowy na ślub, ani też żaden inny urlop okolicznościowy. Umowa zlecenie jest to umowa cywilnoprawna. Pracownik, który zatrudniony jest na podstawie takiej umowy, zobowiązany jest do wykonania określonej czynności prawnej, a nie każdej czynności. Takiej osobie nie przysługują żadne prawa pracownicze, a co za tym idzie nie przysługuje im również urlop okolicznościowy na ślub.

Kiedy można/należy wykorzystać urlop okolicznościowy związany ze ślubem?

Prawo nie reguluje wyraźnie terminu odebrania takiego urlopu, tj. zgodnie z nim wykorzystanie urlopu nie musi nastąpić w dniu ślubu lub w dniach go poprzedzających czy po nim następujących. Musi natomiast być z nim „powiązany” i przeznaczony na kwestie związane stricte ze ślubem, np. załatwianie formalności odnośnie zmiany nazwiska czy numeru konta bankowego. Nie możemy więc liczyć na przyznanie urlopu okolicznościowego pół roku po ślubie. Co ważne, te dwa dni nie muszą być wcale wykorzystane razem. Pracownik może poprosić o udzielenie urlopu okolicznościowego dwukrotnie, po jednym dniu. Pamiętajcie, że pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu.

UWAGA: należy pamiętać, że za nieodebrany urlop okolicznościowy pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent finansowy.

obraczki_slubne.jpg

Urlop okolicznościowy na ślub dziecka

Wspomniane już rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej reguluje również kwestie związane z urlopem okolicznościowym, wykorzystywanym z okazji ślubu dziecka. Urlop okolicznościowy na ślub córki czy syna to dobra wiadomość dla rodziców, którzy aktywnie angażują się w przedślubne przygotowania. Ile w takim razie dni urlopu przysługuje rodzicom na ślub dziecka? Jest to jeden dzień płatnego urlopu okolicznościowego.

Urlop okolicznościowy na ślub brata i siostry

Niestety, rodzeństwu nie przysługuje żaden dzień urlopu okolicznościowego na ślub brata bądź siostry.

Ślub – prawa i obowiązki pracownika

Pracownikowi w związku z jego ślubem przysługują nie tylko konkretne prawa i przywileje w postaci urlopu wypoczynkowego. Ma on również względem swojego pracodawcy ważne obowiązki.

Skutki cywilno-prawne, czyli np. zmiana nazwiska po ślubie i zmiana innych danych osobowych pracownika, pociągają za sobą skutki również dla jego aktualnego stosunku do pracy (szczegółowo określa je art. 221 § 3 k.p.). Są to dane, które służą pracodawcy realizacji jego obowiązków odnośnie zatrudniania pracownika-nowożeńca, np. odprowadzaniu obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, udzielaniu pracownikowi upoważnień, a także innym świadczeniom wynikających ze stosunku pracy. Dlatego też obowiązkiem pracownika po ślubie jest powiadomienie pracodawcy o wszelkich tego typu zmianach. Nie ma jednak obawy – w związku ze ślubem i zmianą tychże danych nie jest konieczne podpisywanie nowej umowy o pracę.

Jako pracownicy powinniśmy mieć na uwadze to, że jeśli pracodawca poniesie szkodę spowodowaną niewypełnieniem przez nas obowiązku poinformowania go o zmianie naszych danych osobowych (np. nie dotrzyma warunków umowy zawartej z klientem biznesowym), może żądać od pracownika odszkodowania (art. 114 k.p.). Jest ono ustalane w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody (art. 119 k.p.), chyba że pracownik wyrządził szkodę umyślnie.Średnia ocena: 4,16 / 5 (154 głosów) Oceń artykuł:


Zobacz również:

Zmiana nazwiska po ślubie
Fotobudka na wesele - ceny
Zmiana nazwiska po rozwodzie
Chińskie ciasteczka z wróżbą


Polecamy:


Komentarze

Pracownik biurowy 2015-09-01 12:31

Odnośnie urlopu okolicznościowego na ślub brata/siostry: według rozporządzenia ministra w § 15 pkt 2 jest informacja, że przysługuje 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka...
reasumując za urlop brata/siostry urlop okolicznościowy nie przysługuje.

Pracownik biurowy 2015-09-01 12:33

Odnośnie urlopu okolicznościowego na ślub brata/siostry: według rozporządzenia ministra w § 15 pkt 2 jest informacja, że przysługuje 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka...
reasumując za urlop brata/siostry urlop okolicznościowy nie przysługuje.

Kejt 2018-12-10 08:21

Pytanie- na ślub cywilny wykorzystaliśmy urlop okolicznościowy. Teraz bierzemy kościelny w środku tygodnia. Czy należy się nam z tej okazji chociaż 1 dzień wolnego?


Dodaj swój komentarz
Adres e-mail nie będzie publikowany na portalu, służy jedynie do potwierdzenia dodanego komentarza.