PlanowanieWesela.pl » Warto wiedzieć » Rozwód - pozew o rozwód, opieka nad dziećmi, podział majątku, alimenty
Przewiń do treści
Polecamy
Złoty Krążek
Ostatnio dodane
2024-03-22 Restauracja Dębowa Sale weselne
Bielsko-Biała
2024-01-22 Wedding Planner - Justyna Grzymała Weddings & Events Konsultanci ślubni
Warszawa
2024-01-12 Zespół Muzyczny JABADU Zespoły weselne
Krosno
Sonda

Gdzie pojedziecie w podróż poślubną?


Pokaż wszystko

Rozwód - opieka nad dziećmi, podział majątku, alimenty

Rozwód - opieka nad dziećmi, podział majątku, alimenty

Ocena: 4,05/5

Decydując się na ślub, a później w jego trakcie wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej „(…) oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci…”, wierzymy, że tak właśnie będzie. Nie bierzemy nawet pod uwagę innego rozwiązania, niż to, kiedy spędzamy wspólnie życie, aż do późnej starości, wychowując swoje dzieci, doglądając wnuków. Życie jednak pisze różne scenariusze i czasem po kilku czy nawet kilkudziesięciu latach okazuje się, że nasze drogi muszą się rozejść. Decydujemy się na rozwód. Jak zatem przygotować się do niego od kwestii formalnej? W związku z planowanym rozwodem pojawia się wiele pytań: jak napisać pozew o rozwód, jak wygląda sprawa rozwodowa, to tylko niektóre, z tych pytań. Na te najważniejsze postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Pozew o rozwód

Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy wykonać po podjęciu decyzji o rozwodzie, jest przygotowanie pozwu rozwodowego. W trakcie pisania pozwu rozwodowego nie musimy korzystać z pomocy adwokata. Możemy napisać go samodzielnie. Powinniśmy tylko wiedzieć, jak poprawnie napisać pozew rozwodowy, co samo w sobie nie jest trudnym zadaniem. Na gotowym pozwie rozwodowym nie jest też potrzebny podpis adwokata, notariusza, radcy prawnego, etc.

Jak poprawnie napisać pozew rozwodowy? Po pierwsze w pozwie rozwodowym określamy strony postępowania rozwodowego:

Należy również podać dokładne dane obu stron, takie jak: imiona, nazwiska, adresy zameldowania.

Kolejnym elementem, który powinniśmy zawrzeć w treści pozwu jest wskazanie żądania pozwu, czyli z sprecyzowanie, czego oczekujemy od sądu: orzeczenia winy z jednej stron lub nie orzekania o winie, zasądzenia alimentów, ustalenia władzy rodzicielskiej, eksmisji współmałżonka, przeniesienia na niego kosztów sądowych, etc.

rozwod-alimenty.jpg

Trzecim etapem pisania pozwu rozwodowego jest uzasadnienie pozwu. Powinniśmy wyjaśnić, dlaczego chcemy się rozwieść – w dość szczegółowy sposób opisać sytuację między małżonkami, wskazując trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz określając, jak dawno on nastąpił. W uzasadnieniu pozwu rozwodowego często opisywane są takie sytuacje, gdy małżonkowie nie mieszkają już razem, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego lub nie zamieszkują razem, nie ma pomiędzy nimi więzi fizycznej, duchowej, a także, jeśli się zdarzały – akty przemocy. Jeśli domagamy się ustalenia alimentów, powinniśmy opisać swoją i małżonka sytuację materialną, a także określić potrzeby, na jakie owe alimenty zostaną przeznaczone. Generalnie w uzasadnieniu pozwu rozwodowego powinny się znaleźć wszystkie argumenty przemawiające za tym, że pozew rozwodowy i chęć formalnego rozwiązania małżeństwa są zasadne.

Ważnym elementem jest też określenie załączników, które składamy razem z pozwem rozwodowym. Najmniej załączników składamy w sytuacji rozwodu bez orzekania o winie małżeństwa bezdzietnego, a są to: odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis pozwu i załączników. Przy rozwodzie małżeństwa z małoletnimi dziećmi, ale również bez orzekania o winie, powinniśmy dodatkowo załączyć odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci i zaświadczenie o dochodach. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie, wnioskowaniu o zasądzenie alimentów, eksmisję, potrzebne będą dodatkowe dokumenty.

Wzór pozwu rozwodowego bez orzekania o winie – małżeństwo bezdzietne

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Do
Sądu Okręgowego w Krakowie
Wydział I Cywilny

Powód: Maciej Gryc, zam. ul. Wrzosowa 4/56, 31-405 Kraków
Pozwana: Katarzyna Gryc, zam. ul. Broniewskiego 12/5, 31-400 Kraków

 

Pozew o rozwód

Wnoszę o:
1. Rozwiązanie małżeństwa powoda Macieja Gryca (ur. 7 sierpnia 1974 r. w Krakowie) z pozwaną Katarzyną Gryc (ur. 2 lutego 1974 r. w Krakowie), zawartego dnia 23 września 2000 r. w USC w Krakowie, akt małżeństwa nr 109/00, bez orzekania o winie.
2. Z uwagi na brak dzieci, strony zgodnie wnoszą o ograniczenie postępowania dowodowego do przeprowadzenia dowodów z dołączonych do pozwu o rozwód dokumentów, a także do przesłuchania stron w trybie art. 299 w zw. z art. 304 k.p.c. oraz szybkie wyznaczenie terminu rozprawy.

Uzasadnienie:
Małżeństwo powódki i powoda zostało zawarte 23 września 2000 r. po dość krótkim okresie znajomości. Początkowo pożycie układało się dobrze. Jednak po około 3 latach okazało się, że strony mają odmienne charaktery i oczekiwania względem siebie. Z czasem stały się one różnicami nie do pogodzenia. Strony zaczęły oddalać się od siebie, zaprzestały kontaktów fizycznych i zaczęły prowadzić odrębne gospodarstwa domowe, a od sześciu miesięcy nie mieszkają razem. Z małżeństwa tego nie ma dzieci, a od ponad czterech lat związek jest jedynie formalny. Ponieważ rozkład pożycia stron jest zupełny i trwały, dalsze utrzymywanie związku byłoby niemożliwe i bezcelowe, wnoszę jak na wstępie.
Strony dobrowolnie ustaliły sposób korzystania ze wspólnego mieszkania i na tym tle nie dochodzi między nimi do sporów, a po uprawomocnieniu się wyroku zamierzają dokonać podziału majątku poprzez jego sprzedaż i podział uzyskanych środków finansowych – stąd nie zachodzi konieczność zawarcia w wyroku rozstrzygnięcia, co do sposobu korzystania z lokalu mieszkalnego stron.

Maciej Gryc

Załączniki:
1. Odpis skróconego aktu małżeństwa,
2. Odpis pozwu i załączników

Wzór pozwu rozwodowego bez orzekania o winie – małżeństwo z małoletnimi dziećmi

Warszawa, dn. 15 kwietnia 2013 r.

Do
Sądu Okręgowego w Warszawie
Wydział XII Cywilny

 

Pozew o rozwód

Powód: Tomasz Michalak, zam. ul. Kręta 12, 00-940 Warszawa
Pozwana: Katarzyna Michalak, zam. ul. Broniewskiego 2/7, 00-400 Warszawa

Wnoszę o:
1. Rozwiązanie małżeństwa powoda Tomasza Michalaka (ur. 8 stycznia 1970 r. w Krakowie) z pozwaną Katarzyną Michalak (ur. 2 lutego 1971 r. w Pruszkowie), zawartego dnia 7 lipca 1996 r. w USC w Warszawie, akt małżeństwa nr 809/96, bez orzekania o winie.
2. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią Izabela Michalak ur. 25 czerwca 2000 r. w Warszawie, matce Katarzynie Michalak przy zastrzeżeniu dla mnie nieograniczonych kontaktów z córką, w szczególności uczestniczenia w procesie wychowania i wykształcenia dziecka, możliwości zabierania córki na weekend dwa razy w miesiącu i na jeden miesiąc wakacji w każdym roku,
3. Zasądzenia ode mnie na rzecz małoletniej córki Izabeli alimentów w kwocie 800 zł miesięcznie,
4. Obciążenie obu stron kosztami postępowania.


Uzasadnienie:
Związek małżeński strony zawarły 7 lipca 1996 roku. Z małżeństwa urodziło sie jedno dziecko: Izabela dnia 25 czerwca 2000 r.
Po zawarciu związku małżeńskiego przez 5 lat mieszkaliśmy z żoną w wynajmowanym mieszkaniu, a następnie przeprowadziliśmy sie do mieszkania spółdzielczego lokatorskiego, położonego w Warszawie, przy ulicy Broniewskiego, 2/7 w którym nadal mieszka żona z córką. W tym czasie pracowałem jako mechanik, a żona zajmowała sie wychowaniem córki.
Warunki materialne skłoniły mnie do wyjazdu w celach zarobkowych do Belgii. Żona zgodziła sie na mój wyjazd. W Belgii przebywałem 6 lat z przerwami, a dzięki mojej pracy tam poprawiły się warunki bytowe naszej rodziny i spłaciliśmy mieszkanie. Po powrocie do kraju rozpocząłem własną działalność gospodarczą, sprzedaż telefonów komórkowych, którą prowadzę do dzisiaj, uzyskując dochód w wysokości około 4000 zł. miesięcznie.
Moje rzadkie kontakty z żoną w trakcie pobytu w Belgii spowodowały, ze zainteresowała sie innym mężczyzna, a ja również znalazłem inną partnerkę (oboje żyjemy teraz z nowymi partnerami). W tym czasie ustały pomiędzy nami więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze.
Pozwana jest dobrą matką, natomiast córka utrzymuje ze mną stały kontakt. Razem wyjeżdżamy również na wakacje oraz ferie zimowe.
(dowód: zeznania Barbary Michalak, mojej matki, zam. ul. Rzemieślnicza 14/7, 00-410 Warszawa)
Nie była przeprowadzona sprawy o alimenty, a ja dobrowolnie alimentuję córkę kwotą 800 zł miesięcznie, ustaloną z pozwaną i deklaruje płacić ją regularnie, co miesiąc.

Tomasz Michalak

Załączniki:
1) Odpis skrócony aktu małżeństwa
2) Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
3) Zaświadczenie o dochodach
4) Odpis pozwu i załączników

Wzór pozwu z orzekaniem o winie

Warszawa, dn. 1 lipca 2013 r.

Do
Sądu Okręgowego w Warszawie
Wydział XII Cywilny

 

Pozew o rozwód

Powód: Anna Kobylańska, zam. ul. Wiatraczna 9, 00-140 Warszawa
Pozwana: Marcin Kobylański, zam. ul. Wiatraczna 9, 00-140 Warszawa

Wnoszę o:
1. Rozwiązanie małżeństwa powódki Anny Kobylańskiej (ur. 4 maja 1977 r. w Warszawie) z pozwanym Marcinem Kobylańskim (ur. 1 czerwca 1976 r. w Warszawie), zawartego dnia 25 czerwca 2003 r. w USC w Warszawie, akt małżeństwa nr 607/03, z orzeczeniem o winie pozwanego
2. Zobowiązanie pozwanego do płacenia tytułem alimentów na każde z dzieci po 500 zł. miesięcznie, płatnych z góry w ciągu pierwszych 7 dni miesiąca do moich rąk, z ustawowymi odsetkami w wypadku zwłoki
3. Pozbawienie powoda praw rodzicielskich nad małoletnimi dziećmi: Anną Nowak, ur. 5 października 2003 r. oraz Antonim Nowakiem ur. 7 lipca 2006 r.
4. Zwolnienie mnie w całości od kosztów  sądowych
Równocześnie wnoszę o:
5. Wezwanie na rozprawę następujących świadków:
Marty Kobylańskiej, zam. w Warszawie 00-002, ul. Łopuszańska 2 m.10
Jadwigi Troc, zam. w Pruszkowie 00-481, ul. Kwadratowa 15 m. 103
Brygidy Łabędź, zam. w Piasecznie 05- 550, ul. Bursztynowa 446/9

Uzasadnienie:
Strony zawarły związek małżeński 25 czerwca 2003 roku, zaledwie po 11 miesiącach znajomości. Mamy wspólnie dwoje dzieci: Annę Nowak, ur. 5 października 2003 r. oraz Antoniego Nowaka ur. 7 lipca 2006 r. Od samego początku pożycie małżeńskie nie układało się dobrze i zakłócane było poprzez nadużywanie alkoholu przez pozwanego. W dość niedługim czasie zaczęła się też wzmagać jego agresja i dochodziło do awantur, bicia i poniżania, również na oczach dzieci.
Pozwany przestał również wracać do domu na noc, uczestniczyć w życiu rodzinnym i wykazywać zainteresowanie dziećmi. Nie zgodził się również ma podjęcie kuracji odwykowej. Po awanturze, która miała miejsce 7 listopada 2010 r. i dotkliwym pobiciu powódki ostatecznie wyprowadził się z domu. Zaczął również popadać w hazard.
Dowód: zeznania świadków, zeznania stron, obdukcje lekarskie powódki.
W związku z powyższym można uznać, że nastąpił pomiędzy stronami zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Utrzymywanie tego związku nie leży ani w interesie społecznym, ani w interesie małoletnich dzieci stron. Pozwany nie mieszka w domu od ponad 2 lat i nie interesuje się dziećmi.

Anna Kobylańska

Załączniki:
1. Odpis skrócony aktu małżeństwa
2. Odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci
3. Obdukcje lekarskie powódki
4. Zeznania świadków
5. Zaświadczenie o dochodach
6. Odpis pozwu i załączników

Jak i gdzie należy złożyć pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód składamy w trzech egzemplarzach na piśmie. Każdy egzemplarz powinien posiadać nasz odręczny podpis. Pozew rozwodowy składamy w biurze podawczym, w wydziale cywilnym sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że choć jedno z nich nadal w tym okręgu zamieszkuje. Jeśli nie, to w takiej sytuacji właściwy jest sąd okręgowy aktualnego miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeśli nie da się go ustalić, właściwym będzie wydział sądu w okręgu zameldowania osoby wnoszącej pozew o rozwód. Należy pamiętać o tym, że spośród trzech składanych egzemplarzy jeden zostaje w kartach spraw sądowych, drugi doręczany jest za pośrednictwem sądu do rąk strony pozwanej, zaś trzeci – zostaje u powoda/powódki. Warto również pamiętać, że urzędnik, pracownik biura podawczego, powinien postawić na naszym egzemplarzu pieczątkę, poświadczającą datę i fakt złożenia pozwu. Pamiętajmy, że pozwu rozwodowego nie trzeba składać osobiście, można go również wysłać pocztą, najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Wiele pytań zadawanych przez osoby, które zdecydowały się na rozwód, dotyczy przebiegu sprawy rozwodowej. Oczywiście trudno przewidzieć, jak dokładnie przebiegnie Wasza sprawa rozwodowa – jest to kwestia zależna od sytuacji konkretnego małżeństwa, aczkolwiek postaramy się przybliżyć Wam, na czym opierają się ogólne zasady tego typu spraw.

Przed rozpoczęciem rozprawy rozwodowej czekacie na korytarzu, pod drzwiami wyznaczonej sali, aż zostaną wyczytane Wasze nazwiska. Następnie wchodzicie na salę, wewnątrz której znajduje się sędzia, dwóch ławników i protokolant. Osoba, która wniosła pozew siada po lewej stronie sędziego, natomiast strona pozwana po prawej. Następnie sędzia prowadzący sprawę rozwodową pyta, kto stawił się na rozprawie (powód, pozwany, świadkowie) i może poprosić o dowody osobiste. Następnie sędzia zwraca się do protokolanta z prośbą o zaprotokołowanie kilku zdań, odnośnie Waszej obecności stron na sali, etc. W dalszej kolejności sąd zadaje pytania najpierw powodowi, następnie pozwanemu, przesłuchując obie strony, jak również ewentualnych świadków. W sytuacji rozwodu bez orzekania o winie, nawet, gdy strony mają małoletnie dzieci, ale chcą się rozstać polubownie, a rozkład małżeństwa jest ewidentny, sąd może zakończyć sprawę na jednej rozprawie. W innych sytuacjach może wyznaczyć kolejne sprawy sądowe.

Najczęściej zadawane pytanie, dotyczące sprawy sądowej:

1. Czy w trakcie sprawy rozwodowej potrzebni są świadkowie?

I tak, i nie. Świadkowie na sprawie rozwodowej nie są potrzebni wtedy, jeśli jest to rozwód bez orzekania o winie, a małżeństwo jest bezdzietne. W każdym innym przypadku będziemy potrzebowali świadków.

2. Kogo powołać na świadka?

Prawo określa wymagania jedynie, co do wieku osoby, będącej świadkiem na sprawie rozwodowej. Świadkowie nie mogą mieć mniej, niż trzynaście lat, a jeśli świadkami są wnuki lub dzieci rozwodzącej się pary, powinny mieć ukończone siedemnaście lat.  Świadkiem powinna być osoba, której ufamy – przyjaciel, ktoś z rodziny. Wybór należy do nas.

3. Czy na sprawie rozwodowej potrzebny jest adwokat?

Adwokat w trakcie sprawy rozwodowej nie jest konieczny, ale może być potrzebny, np. w sytuacji rozwodu z orzekaniem o winie, gdy dochodzi do sporu o prawa do opieki nad dziećmi, gdy jedna ze stron nie chce zgodzić się na rozwód lub inne, wnioskowane przez powoda żądania,. W takich sytuacjach pomoc adwokata może być niezbędna. Jeśli natomiast mamy do czynienia z rozwodem bez orzekania o winie, pomoc adwokata w zasadzie jest niepotrzebna.

4. O co pyta sąd w trakcie sprawy rozwodowej?

Jeśli chodzi o strony pozwane, to sąd może zadawać pytania takie jak np.:

Przy sprawach bardziej skomplikowanych, jak te, kiedy w grę wchodzą różne spory: o opiekę nad dziećmi, o podział majątki, sąd będzie zadawał dodatkowe pytania.

5. Kiedy sąd może nie dać rozwodu?

Sytuacje, kiedy sąd nie orzeka o rozwiązaniu małżeństwa nie zdarzają się często. Do przesłanek, którymi kieruje się sąd nie wydając zgody na rozwód są:

Rozwód z orzekaniem o winie

Sąd orzekając rozwód stwierdza, które z małżonków jest winne rozkładowi pożycia małżeńskiego. Może osądzić, że winne jest jedno z małżonków, oboje lub nikt nie ponosi winy. Wnosząc pozew rozwodowy powód może określić, czy domaga się rozwodu z orzeczeniem winy pozwanego małżonka. Do najczęstszych przyczyn rozwodów z orzeczeniem o winie należą: uzależnienia (alkoholizm, hazard, etc.), agresja i przemoc domowa, skrajne zaniedbywanie rodziny, zdrady współmałżonka. Mówiąc najogólniej zawinione zachowanie to takie, które narusza przepisy prawa i/albo zasady współżycia społecznego, a jednocześnie prowadzi do rozkładu pożycia małżeńskiego. Jednak tak jak we wszystkich sprawach sądowych, tak i w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie, na wszystko są potrzebne dowody (obdukcje, rachunki za pobyty w izbie wytrzeźwień, notatki z interwencji policyjnych, etc.) i zeznania świadków.

Jakie skutki niesie ze sobą rozwód z orzekaniem o winie? Sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie potrafią ciągnąć się miesiącami, a nawet latami, gdyż uznanie winną rozkładu małżeństwa tylko jednej ze stron, może (choć nie musi) nałożyć na nią skutki prawne, związane z obowiązkiem alimentacyjnym i to nie tylko w stosunku do małoletnich dzieci, ale i byłego, a uznanego za niewinnego rozkładowi pożycia, małżonka. W takiej sytuacji były mąż/żona, którego sytuacja materialna po rozwodzie ulega znacznemu pogorszeniu, a który wg orzeczenia sądu nie ponosi winy za rozpad małżeństwa, może wystąpić o ustanowienie alimentów od byłego współmałżonka.

Rozwód bez orzekania o winie

Na zgodny wniosek małżonków sąd odstępuje od orzekania o winie. Taki rozwód jest z pewnością mniej bolesny, niż rozwód z orzekaniem o winie, wymaga mniejszej ilości rozpraw sądowych, może nawet rozstrzygnąć się na rozprawie. Koszty takiego rozwodu dzielone są równo, pomiędzy obiema stronami, chyba, że wnoszący pozew w jego treści złoży wniosek, o obarczenie go całymi kosztami postępowania sądowego.

Skutki rozwodu

Zakończenie postępowania sądowego w sprawie rozwodowej i orzeczenie przez sąd rozwiązania małżeństwa, niesie za sobą następujące skutki:

Rozwód a dziecko

Jedną z podstawowych kwestii rozstrzyganych przez sąd w trakcie sprawy rozwodowej jest to, przy którym z rodziców pozostaną małoletnie dzieci. Jeśli nie jest to przedmiotem sporu między małżonkami, sąd uwzględnia wnioski zawarte w pozwie rozwodowym. Jeśli jednak między stronami nie ma w tej kwestii zgodności, sąd rozpoczyna rozszerzone postępowanie dowodowe, którego celem jest ustalenie, które z rodziców lepiej wykaże się jako opiekun i w lepszy sposób będzie sprawował władzę rodzicielską, tzn. w pełny sposób będzie gwarantował ochronę dobra dziecka. Prowadząc tego typu postępowanie sąd uwzględni nie tylko przedstawione dowody, zeznania świadków, ale zasięgnie też opinii specjalistów, zleci wywiady zawodowym kuratorom sądowym, jak również poprosi o opinie profesjonalistów z rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. To oni zbadają m.in. predyspozycje osobiste rodziców, możliwości finansowe, lokalowe, jak również więzi emocjonalne, łączące dziecko z matką i ojcem. Istotny jest fakt, że orzeczenie o winie za rozpad małżeństwa nie skreśla możliwości opieki nad dzieckiem, pod warunkiem, że zawinione i udowodnione zachowanie nie godzi w jego dobro.

A jaki wpływ ma rozwód rodziców na psychikę i emocje dziecka? To zależy od tego, w jakiej atmosferze rodzice się rozstają. Dzieci dość szybko i łatwo godzą się z rozwodem rodziców, jeśli stosunki matki i ojca są serdeczne, otwarte, a sam rozwód przebiega w dobrej atmosferze. Dlatego też warto wziąć pod uwagę to, czy kilkumiesięczne sądowe wojny i przepychanki nie wpłyną źle na nasze dziecko i czy nie warto jest, dla jego dobra, porozumieć się poza salą rozpraw, aby proces rozwodowy był dla dziecka jak najmniej bolesny.

Inną sprawą, nierozerwalnie wiążącą się z kwestią „dziecko a rozwód” są alimenty. Otóż alimenty na dziecko zobowiązany jest wypłacać ten z rodziców, przy którym dziecko nie pozostaje na stałe (nie sprawuje on stałej władzy rodzicielskiej). W kwestii wysokości alimentów strony mogą się porozumieć same i wysokość ustalonej kwoty podać w pozwie rozwodowym. Jednak nie wszyscy mają tę komfortową sytuację, w której kwestie i wysokość alimentów na dziecko ustalają spokojnie, poza salą rozpraw. W takich przypadkach, gdy były współmałżonek unika płacenia alimentów lub płaci za mało, konieczne jest ich sądowe ustalenie. Jak ustala się wysokość alimentów na dziecko? Od czego zależy kwota rat alimentacyjnych? Wysokość alimentów na dziecko zależy od kilku aspektów. Po pierwsze jest to wysokość pensji pozwanego o alimenty rodzica. Brak pracy nie zawsze oznacza brak alimentów, ze względu na to, że sąd, rozpatrując daną sprawę, bierze pod uwagę zarówno możliwości zarobkowe jak i majątkowe osoby pozwanej o alimenty (art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2012 r. poz. 788). Może się np. zdarzyć tak, że dłużnik alimentacyjny nie ma w danej chwili pracy, jednak posiada majątek zgromadzony wcześniej: spadek, nieruchomości, etc. Należy jednak przy tym pamiętać, że dotyczy to tylko kwestii zbycia przedmiotów o charakterze niedochodowym, np. kolekcji zabytkowych obrazów, biżuterii, jednego z kilku mieszkań, samochodów, etc. Drugą kwestią ocenianą przez sąd w trakcie ustalania wysokości alimentów, są potrzeby dziecka, na które alimenty zostaną przeznaczone. Potrzeby te muszą być usprawiedliwione i oceniane są przez sąd indywidualnie i oddzielnie dla każdego dziecka. Do potrzeb usprawiedliwionych zalicza się te podstawowe, bieżące, takie jak m.in.: zdrowie, naukę, potrzeby mieszkaniowe, ale również potrzeby „wyższego rzędu”: dostęp do rozrywki, rozwój kulturalny, etc. Pamiętajmy zatem, że nie ma jednej tabeli, wzoru, określającego wysokość alimentów, a każdą sprawę sąd rozstrzyga w sposób indywidualny.

Warto zapamiętać, że mówiąc o alimentach w kontekście rozwodu, nie mówi się wyłącznie o alimentach na dziecko. Tak, jak już wspominaliśmy, w pewnym sytuacjach możemy mówić o obowiązku alimentacyjnym względem byłego małżonka. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o obowiązku alimentacyjnym możemy mówić, w sytuacji, gdy jeden z byłych małżonków:

O alimenty może się ubiegać strona, która zgodnie z orzeczeniem sądu nie została uznana winną rozkładu pożycia małżeńskiego, a rozwód pociągną za sobą istotne pogorszenie jej sytuacji materialnej, które może polegać na zmniejszeniu ilości środków finansowych, jakimi do tej pory dysponował, jak również na zwiększeniu usprawiedliwionych potrzeb. Orzeczony wyrokiem sądu obowiązek alimentacyjny na rzecz byłego współmałżonka wygasa, jeśli strona, która otrzymuje alimenty, wstąpi w nowy związek małżeński.

Podział majątku

Podział majątku to kolejna ważna kwestia, nierozerwalnie związana z problematyką rozwodów. Można go dokonać zgodnie, bez sporów – majątek jest w takiej sytuacji dzielony jednocześnie ze sprawą rozwodową. Wniosek/informację na temat zgodnego podziału majątku zawieramy w pozwie rozwodowym. Jeśli jednak między stronami zrodził się na tle podziału majątku konflikt, to majątek zostaje podzielony w trakcie odrębnej sprawy sądowej, już po orzeczeniu rozwodu. Należy pamiętać o tym, ze podziałowi majątku podlega tylko tzw. „majątek wspólny”, czyli ten, który był gromadzony od chwili wstąpienia w związek małżeński; obejmuje on przedmioty i inne środki nabyte w trakcie jego trwania:

Podziałowi majątku nie podlega „majątek osobisty” stron, do którego zalicza się:

Jak już napisaliśmy, podziału majątku można dokonać zgodnie i warto wybrać tę drogę, ponieważ sądowe sprawy o podział majątku są dość trudne i uciążliwe. Zgodny podział majątku ma również tę zaletę, że strony mogą go ograniczyć tylko do niektórych składników majątku (np. zakupionego wspólnie domu, mieszkania, działki), odkładając podział pozostałych elementów majątku na później lub zrezygnować z dzielenia i zrzec się ich na korzyść jednej ze stron. Przy podziale sądowym jest to niemożliwe, a sąd dokonuje podziału całości wspólnego majątku.

Jeśli nie możemy porozumieć się w kwestii podziału majątku, konieczny jest jego sądowy podział. Wniosek o podział majątku należy złożyć po zakończeniu sprawy rozwodowej, w wydziale cywilnym sądu rejonowego miejsca położenia majątku. Pobierana jest od niego oplata stała w wysokości 1000 zł. Prawidłowo sporządzony wniosek o podział majątku powinien zawierać elementy takie jak:

Koszty rozwodu

Każda sprawa o rozwód obarczona jest stałym wpisem w kwocie 600 zł. Opłatę tę można uiścić poprzez wniesienie jej na rachunek bankowy sądu, bądź opłacić pismo znakami opłaty sądowej, nabytymi w kasie sądu. Naklejenie od razu znaczków opłaty sądowej za 600 zł. na pozew rozwodowy, spowoduje szybsze ustalenie terminu i rozpoczęcie sprawy rozwodowej. W wyroku rozwodowym sąd ustala wysokość wpisu ostatecznego (zaliczając na jego poczet wpis tymczasowy). Jego wysokość także zależy od zarobków stron (nie przekracza miesięcznych dochodów, na ogół wynosi około połowy tej sumy). W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, sąd zwraca powodowi, który uiścił całość opłaty (tj. 600 zł) połowę wpisu, czyli 300 zł. Zwrot następuje po orzeczeniu rozwodu na rachunek bankowy uprawnionego lub przekazem pocztowym. W wypadku rozwodu, w trakcie którego sąd orzekł, że żadna ze stron nie ponosi winy, choć w pozwie rozwodowym znalazł się wniosek/prośba o orzeczenie o winie, kosztami sądowymi obarczone są obie osoby (nie zawsze po równo, ale właśnie w zależności od zarobków). Jeśli sąd orzeka o winie, koszty rozwodu ponosi osoba winna.

Inne koszty:

Osoba, która wnosi pozew o rozwód może starać się o zwolnienie z kosztów sądowych, dołączając do pozwu rozwodowego stosowny wniosek:
http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/Średnia ocena: 4,05 / 5 (113 głosów) Oceń artykuł:


Zobacz również:

10 pytań do zadania przed ślubem
Intercyza, Rozdzielność majątkowa, Wspólnota majątkowa
Odnowienie przysięgi małżeńskiej


Polecamy:


Komentarze

DrugiBrzeg 2015-02-17 17:04

A może tak najpierw przemyśleć różne możliwości, a później decydować się na ślub? Aktualnie rozwód stał się tak popularny, jak wizyta u kosmetyczki. Nie bierzemy jednak często pod uwagę konsekwencji takich postanowień, jej skutków dla nas, dla dzieci. Może zanim podejmiemy decyzję o rozwodzie, warto by było przyjrzeć się temu, co powoduje, że w związku zaczyna się coś psuć, może warto podjąć wysiłek, aby naprawić to, co jeszcze można, zanim będzie już zdecydowanie za późno.

Ala 2015-03-11 11:14

Witam, ja zleciłam napisanie pozwu rozwodowego. wypełniłam formularz, na następny dzień adwokat skontaktował się telefonicznie, omówiliśmy szczegóły i dzień później miałam pozew w skrzynce mailowej. szybko i bez stresu. wolny czas mogłam poświęcić dzieciom, a nie siedząc przed komputerem i szukając informacji.

H 2015-07-19 23:23

Warto zlecić napisanie pozwu rozwodowego specjalistom.

gość 2016-02-18 16:10

odp dla DrugiBrzeg -a kto powiedział ze ludzie nie biorą pod uwage tych konsekwencji i czy miesiącami nie starają sie dojsc do porozumienia, tylko żeby to było takie proste to może faktycznie nikt by sie nie rozwodził i wszyscy żyli by długo i szcześliwie, niestety przeważnie napotyka się na mur nie do przebicia, moze lepiej sie rozwiesc i ponosic te konsekwencje niż sie pozabijać. pozdrawiam.

BasiaM. 2016-05-16 10:55

Ja też zleciłam napisanie pozwu, tyle, że nie adwokatowi, tylko biuru pisania podań bo nie potrzebowałam pełnomocnika przy pozwie bez orzekania. Ale z tego co wiem, to piszą i pozwy z orzeczeniem. I te skargi powodowe do sądu biskupiego o nieważność małżeństwa. Jak ktoś chce to może sobie wejść na www.napisz-pozew.pl i tam jest informacja i kontakt tel.

Gość 2016-05-16 10:58

Polecam BIEL-Biuro - informacje na temat pozwów i innych dokumentów tam tworzonych, np. do sądu biskupiego znajdziecie na www.napisz-pozew.pl

ciekawy 2016-06-06 01:09

mam pytanie czy po rozprawie przyjdzie mi do domu pismo potwierdzajace ze mam placic alimenty??

ciekawy 2016-06-06 01:12

mam pytanie czy po rozprawie przyjdzie mi do domu pismo potwierdzajace ze mam placic alimenty??

Zagubiona 2016-10-05 17:35

Jestem w trakcie pisania pozwu rozwodowego. Mam już od dłuższego czasu przyznane alimenty na dzieci i rozdzielność majątkowa. Czy muszę pisać w pozwie o przyznanie mi władzy rodzicielskiej na dzieci czy to jest już zaskarżone wraz z alimentami? Dodam jeszcze że dzieci cały czas są przy mnie.

Julka 2018-02-09 10:25

Ja niestety jestem już po rozwodzie... Na całe szczęście udało nam się bez kłótni podzielić majątek - wystarczyła jedna wizyta u notariusz Sajkiewicz-Zarzyckiej w Krakowie. Nie chciałabym przechodzić przez sprawę o podział majątku w sądzie i wyciągać wszystkich brudów.

Julka 2018-02-09 10:27

Ja niestety jestem już po rozwodzie... Na całe szczęście udało nam się bez kłótni podzielić majątek - wystarczyła jedna wizyta u notariusz Sajkiewicz-Zarzyckiej w Krakowie. Nie chciałabym przechodzić przez sprawę o podział majątku w sądzie i wyciągać wszystkich brudów.

Arek 2018-11-26 23:15

Sam w końcu wpadłem z polecenia na kancelarię, która nie tylko korzysta z skrzynki mailowej, ale także prowadzi aktywnie fanpage na Facebooku, więc kontakt jest bardzo łatwy :) http://dubielsawinda.pl/ Jeżeli oboje z mężem chcecie rozwodu, to chyba nie ma problemu, ale warto się zapytać dobrego radcy, jak to załatwić - u nich konsultacja kosztuje 200 zł.


Dodaj swój komentarz
Adres e-mail nie będzie publikowany na portalu, służy jedynie do potwierdzenia dodanego komentarza.