PlanowanieWesela.pl » Warto wiedzieć » Intercyza, Rozdzielność majątkowa, Wspólnota majątkowa
Przewiń do treści
Polecamy
Złoty Krążek
Ostatnio dodane
2024-05-08 HurtowniaWodki.pl - Alkohol na wesele - Wysyłka cała Polska Szeroki wybór alkoholu w najlepszych cenach. Wódka na wesele, wino, whiskey, rum, burbon i inne. Możliwość odbioru osobistego lub dostawy w całej Polsce bezpiecznym kurierem. Alkohol na wesele
Kraków
2024-03-22 Restauracja Dębowa Sale weselne
Bielsko-Biała
2024-01-22 Wedding Planner - Justyna Grzymała Weddings & Events Konsultanci ślubni
Warszawa
Sonda

Gdzie pojedziecie w podróż poślubną?


Pokaż wszystko

Intercyza, Rozdzielność majątkowa, Wspólnota majątkowa

rozdzielczość majątkowa

Ocena: 3,96/5

Ślub i wesele to bez wątpienia jedne z piękniejszych, a z pewnością najbardziej romantycznych chwil; czas, kiedy młodzi ludzie bardziej, niż kiedykolwiek mają okazję celebrować swoją miłość. Jednak w tych momentach romantycznych uniesień część par nie zapomina również o bardziej przyziemnych kwestiach, jakimi są finanse. I tym razem nie mamy tu na myśli konstruowania budżetu ślubnego. Choć nie jest to jeszcze bardzo popularne, to jednak coraz więcej par decyduje się na podpisanie przedślubnej intercyzy. Czym jest ten dokument? Jakie są plusy i minusy podpisania intercyzy przedślubnej? To pytania, które zadaje sobie wiele Par Młodych. Jednak wspomniane kwestie finansowe nie dotyczą tylko i wyłącznie intercyzy. Wiążą się z nimi także pojęcia takie jak wspólnota majątkowa i rozdzielność majątkowa. Terminy, które dla wielu osób brzmią dość enigmatycznie i nie do końca wiadomo jest, jakie konsekwencje ze sobą niosą. Dlatego też przygotowaliśmy dla Was artykuł, w którym wyjaśnimy kwestie związane najważniejszymi aspektami dotyczącymi intercyzy przedślubnej, wspólnoty i rozdzielności majątkowej.

Wspólnota majątkowa

Małżeństwa dzielą ze sobą nie tylko radości i smutki, wspólne chwile, ale automatycznie, od momentu wstąpienia w związek małżeński, również majątek (chyba, że zastrzegą inaczej, o czym opowiemy w dalszej części artykułu). Oznacza to, że po ślubie obowiązuje ich wspólnota majątkowa, a tym samym, że każdy ze współmałżonków ma równe prawo do wspólnego majątku ruchomego i nieruchomego. Do tzw. majątku wspólnego zaliczają się:

Co wynika z faktu posiadania wspólnoty majątkowej? Otóż każdy z małżonków jest uprawniony do samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym (chyba, że w określonych sytuacjach kodeks rodzinny mówi inaczej), korzystania z niego w taki sposób, aby równolegle i bez problemów mógł z niego korzystać drugi współmałżonek. Mąż i żona są także zobowiązani o dołożenie wszelkich starań o zachowanie majątku wspólnego.

intercyza.jpg

Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że w przypadku wspólnoty majątkowej małżonkowie mają nie tylko równe prawa do dóbr materialnych, lecz niestety również do długów i innych finansowych zobowiązań. I to nie tylko tych, które zostały zaciągnięte wspólnie. Jeżeli jeden ze współmałżonków zaciągnął kredyt, ale uchyla się od spłacania jego rat, to bank uregulowania należności będzie się domagał od drugiego współmałżonka. Oczywiście zgodnie z prawem na wzięcie kredytu potrzebna jest zgoda i podpis obojga współmałżonków. Jeśli więc takiej zgody nie było lub co więcej, mąż czy żona nie wiedzieli o zaciąganym kredycie, to w takiej sytuacji nie są odpowiedzialni za jego spłatę.

Co więcej, jeśli dwie osoby łączy wspólnota majątkowa, to o zgodę współmałżonka będę zobowiązani pytać również w innych sytuacjach. Kiedy dokładnie należy uzyskać zgodę współmałżonka?

Czymś z czego nowożeńcy często nie zdają sobie sprawy jest fakt, że mimo wspólnoty majątkowej, która zaczyna ich łączyć natychmiast po zawarciu związku małżeńskiego, to wciąż nie tracą wyłącznego prawa własności co do niektórych składników majątku. Do tzw. „majątku osobistego” zaliczają się:

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa to małżeński ustrój majątkowy, działający dokładnie odwrotnie, niż wspólnota majątkowa. Jego cechą charakterystyczną jest to, że nie występuje w nim pojęcie majątku wspólnego obojga małżonków, a mówi się, o dwóch oddzielnych majątkach osobistych, które są odrębne również w sensie prawnym, a każde z małżonków zarządza nim samodzielnie. Jednocześnie wspólnota majątkowa nie zabrania małżonkom np. wspólnego nabycia domu czy samochodu i do dzielenia się nimi na zasadzie współwłasności. Małżonkowie sami określają, w jakim ułamku nabyta wspólnie rzecz, należy do każdego z nich. Np., że żona ma prawo do 1/3 samochodu, a mąż do 2/3.

majatkowa-rozdzielnosc.jpg

Kiedy wprowadzamy rozdzielność majątkową? Można to zrobić zarówno przed ślubem, na zasadzie spisania małżeńskiej umowy majątkowej (intercyzy, o której więcej informacji w dalszej części artykułu) lub już po ślubie: poprzez zawarcie umowy u notariusza lub poprzez wniesienie do sądu odpowiedniego wniosku. Rozdzielność majątkowa, która powstaje na drodze spisania umowy u notariusza, wymaga wspólnej chęci obu małżonków. Sporządzenie takiej umowy nie jest możliwe, jeśli nie zgadza się na nią nasz współmałżonek. Umowa taka musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, gdyż tylko w taki sposób jest ważna. Małżonkowie sami określają termin, od którego umowa zaczyna obowiązywać. Co więcej, mogą określić datę wsteczną obowiązywania umowy o rozdzielności majątkowej, choć najczęściej małżonkowie zawierają umowy obowiązujące od dnia ich podpisania. Koszt sporządzenia o notariusza tego typu umowy (aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową), bez względu na stopień jej skomplikowania, to 400 zł.

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej na mocy postanowienia sądu konieczne jest w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków nie chce się zgodzić na podpisaniu stosownej umowy przed notariuszem i/lub gdy małżonkowie nie mogą porozumieć się co do kwestii związanych z podziałem majątku. Wniesienie do sądu wniosku o ustanowienie rozdzielności majątkowej powinno być poparte „ważnymi powodami”, przy czym litera prawa nie definiuje co może być rozumiane pod tym pojęciem. W praktyce z taką prośbą do sądu zgłaszają się osoby, których współmałżonkowie trwonią wspólny majątek poprzez hazard, hulaszczy styl życia, alkoholizm, uchylają się od dbania i pomnażania majątku wspólnego, a czasem utrudniają żonie/mężowi możliwość korzystania ze wspólnych dóbr. Natomiast do tzw. „ważnych powodów” nie zaliczymy sytuacji niezawinionych przez współmałżonka, takich jak na przykład jego długotrwała choroba. Rozdzielność majątkowa ustanowiona na mocy orzeczenia sądowego zaczyna obowiązywać od dnia, w którym sąd taką decyzję (wyrok) wydał lub od innej daty, jeśli sąd zdecyduje się taką określić. Może to być nawet data wcześniejsza, niż dzień złożenia wniosku w sądzie. Po wydaniu przez sąd decyzji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, małżonkowie mogą wnioskować do sądu o podział majątku wspólnego.

Wniosek o ustanowienie takiej rozdzielności należy złożyć w wydziale cywilnym sądu rejonowego, właściwym ze względu zameldowania. Jaki jest koszt takiego pozwu? Otóż składając wniosek o ustanowienie rozdzielności majątkowej należy uiścić wpis sądowy w wysokości od 30 do 600 zł (jest to tzw. wpis tymczasowy). Po zakończeniu sprawy sąd określa kwotę tzw. wpisu ostatecznego. Jeśli wpis ostateczny okaże się być wyższy od od wpisu tymczasowego, należy dopłacić różnicę; jeśli będzie niższy, to taką różnicę zwróci sąd.

Wzór wniosku o ustanowienie rozdzielności majątkowej:

Warszawa, 17 lipca 2013 r.

Sąd Rejonowy

w Warszawie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

                                                                                             

 

Powódka: (imię i nazwisko)………………………, zam.  (adres)…………………………

Pozwany: (imię i nazwisko)………………………, zam. (adres)………………………..


Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wnoszę o:

1. Ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy mną, a moim mężem.
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu,

 

 Uzasadnienie

W związku małżeńskim jesteśmy od 7 lat, jednak od początku jego trwania, nasze małżeństwo nie układało się dobrze. Mój mąż dość szybko zaczął przejawiać skłonności do hazardu, a wszystkie zarobione przez siebie pieniądze przeznaczał na wyjścia do kasyna i na pokrywanie związanych z tym długów. W tym czasie ja zajmowałam się utrzymaniem domu i dwójki naszych wspólnych dzieci tylko ze swojej, dość niskiej pensji. Był to jeden z powodów, na tle którego między mną, a mężem zaczęły się rodzić konflikty. Od trzec lat nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego, każde z nas samodzielnie dysponuje swoimi środkami finansowymi. Mąż nie zgadza się jednak na to, abyśmy w takiej sytuacji zawarli umowę o rozdzielności majątkowej.

Uważam jednak, że pozostawanie we wspólności majątkowej z moim mężem przeszkadza mi w samodzielnym podejmowaniu decyzji finansowych, ponadto obawiam się, że będę musiała spłacać długi męża, kiedy stanie się on niewypłacalny.

Wobec powyższego, wnoszę o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

 

 (własnoręczny podpis)

 

Załączniki:

  1. odpis aktu małżeństwa
  2. kserokopia pozwu i załącznika

 

Od stycznia 2005 roku istnieje termin jak „rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków”. Generalnie nie różni się on wiele od klasycznej rozdzielności majątkowej, aczkolwiek daje on małżonkom dodatkową możliwość, która ujawnia się w razie rozwodu lub w przypadku ustania rozdzielności majątkowej (na drodze zawarcia umowy, ustanawiającej małżeńską wspólność). Wtedy to jeden z małżonków ma możliwość zażądania wyrównania różnicy w dorobkach lub mówiąc innymi słowy: różnicy w przyroście majątków między małżonkami. Najprościej rzecz ujmując: małżonek, które osiągnął mniejszy dorobek (ponieważ np. zajmował się domem, wychowywał wspólne dzieci lub ze względu na swój zły stan zdrowia), może zażądać wyrównania, np. poprzez zapłatę. Małżonkowie takie wyrównanie mogą ustalić samodzielnie, a w przypadku braku porozumienia, zwrócić się ze stosownym wnioskiem do sądu.

rozdzielczosc-majatkowa.jpg

Jakie są skutki ustanowienia rozdzielności majątkowej? Przede wszystkim podstawowym skutkiem wprowadzenia rozdzielności majątkowej jest fakt, że przestaje istnieć coś takiego, jak wspólnota majątkowe i majątek wspólny obojga małżonków. Od chwili wprowadzenia rozdzielności majątkowej, mąż i żona posiadają równo po 50% udziału w przedmiotach, które wcześniej były ich wspólną wartością (chyba, że na drodze podziału majątku ustanowią inaczej), a udział ten wlicza się do majątku osobistego każdego z małżonków. W momencie ustanowienia rozdzielności majątkowej, mąż i żona zaczynają oddzielnie i samodzielnie zarządzać swoim majątkiem. Wszystko co każde z nich nabędzie w trakcie trwania małżeństwa, zalicza się do majątku osobistego. Nie obowiązuje również odpowiedzialność za długi poniesione przez współmałżonka, oczywiście pod warunkiem, że nie udzielił mu w tej kwestii poręczenia.

Pamiętajmy jednak, że decyzja o ustanowieniu rozdzielności majątkowej nie zdejmuje ze współmałżonków wzajemnych praw i obowiązków wynikających z faktu bycia małżeństwem, a co za tym idzie, mąż i żona muszą się nadal wspierać, pomagać sobie i łożyć na utrzymanie wspólnie założonej rodziny.

Intercyza przedślubna

Intercyza przedślubna nazywana jest również „majątkową umową przedmałżeńską” i to właśnie ta nazwa jest obowiązująca we wszystkich kodeksach prawnych. Terminu „intercyza” używa się tylko w mowie potocznej. Dla wielu intercyza osób budzi liczne kontrowersje. Jej przeciwnicy uważają, że jest ona zaprzeczeniem małżeńskiej miłości, zaufania. Jej zwolennicy twierdzą, że zarzuty te są nieuzasadnione, a w dążeniu do zabezpieczenia własnego dobrobytu nie ma nic złego.

W większości krajów należących do Unii Europejskiej, Para Młoda po zawarciu związku małżeńskiego ustawowo nie jest wiązana wspólnotą majątkową. O jej ustanowienie małżonkowie zwracają się do sądu. To odwrotnie niż w Polsce, gdzie wspólnota majątkowa zaczyna obowiązywać wraz z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli chcemy, aby nie było tak w naszej sytuacji, musimy podpisać wspomnianą wcześniej – intercyzę. Czym więc dokładnie jest intercyza? To właśnie ona wprowadza inny od ustawowego (od wspólnoty majątkowej) ustrój majątkowy pomiędzy małżonkami. Inaczej rzecz ujmując, intercyza to rodzaj umowy, który ustanawia między mężem i żoną rozdzielność majątkową. W praktyce oznacza to, że małżonkowie gromadzą odrębne majątki i nimi zarządzają, a w razie rozwodu nie dzielą się nimi, chyba, że właśnie w intercyzie ujmą klauzule określające zobowiązania finansowe po ślubie, takie jak np. alimenty wypłacane na żonę, dziecko, etc.

Kiedy należy podpisać intercyzę?

Najbardziej popularnym rodzajem intercyzy jest ta, spisana przed wstąpieniem w związek małżeński. Jednakże tak naprawdę można ją podpisać również w trakcie trwania małżeństwa, a w każdym momencie dowolnie modyfikować (przy zgodzie obydwojga małżonków), a nawet całkowicie zerwać. Pamiętajmy, że w świetle prawa wartość ma jedynie intercyza spisana u notariusza, w formie aktu notarialnego.

wspolnota-majatkowa.png

Jakie są rodzaje intercyzy?

Intercyza jako taka nie jest pojęciem jednolitym i pozwala na różne opcje zarządzania i gospodarowania majątkiem wspólnym i osobistym: Ze względu na to wyróżniamy intercyzy pozwalające:

 Ile kosztuje zawarcie intercyzy?

Spisanie intercyzy jeszcze przed ślubem jest tańsze, niż podpisanie jej już po zawarciu związku małżeńskiego. Za spisanie aktu notarialnego jakim jest intercyza narzeczeni zapłacą ok. 530-500 złotych. W sytuacji, kiedy na podpisanie intercyzy decyduje się małżeństwo, koszty jej spisania rosną i zależą od łącznej wartości majątku i jego rodzaju:

  1. wartość majątku do 3 tys. zł - 100 zł;
  2. powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 tys. zł;
  3. powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 tys. zł;
  4. powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 tys. zł;
  5. powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł - 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł;
  6. powyżej 1 mln zł do 2 mln zł - 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł;
  7. powyżej 2 mln zł - 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł.

Jak zawrzeć intercyzę?

Każdą intercyzę, bez względu na to, kiedy ją zawieramy, sporządza notariusz. Inaczej intercyza jest nieważna. Wynika to z art. 47 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeśli umowę taką podpisują narzeczeni przed ślubem, powinni mieć przy sobie dowody tożsamości, a jeśli umowa jest spisywana w trakcie trwania związku małżeńskiego, potrzebny będzie także akt małżeństwa. U notariusza własnoręcznym podpisem będziecie musieli zaświadczyć, że oboje godzicie się na wprowadzenie intercyzy. Ponadto, aby umowa była ważna, żadna z podpisujących ją osób nie może być ubezwłasnowolniona, musi natomiast posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Plusy intercyzy

niezależność majątkowa – dzięki podpisaniu intercyzy możemy samodzielnie dysponować swoimi finansami, co ważne jest zwłaszcza dla osób dynamicznych, przedsiębiorczych, aktywnych, które gromadzą jakiś majątek i nie lubią czuć się uzależnione od drugiej osoby

- zabezpieczenie w razie kłopotów finansowych – podpisanie intercyzy jest też korzystne z tego względu – gdy jeden z małżonków popada w długi, to drugi nie jest zobowiązany do ich spłaty, a część majątku jest zabezpieczona, dzięki czemu rodzina nie pozostaje bez środków do życia

- z podobnego powodu na podpisanie intercyzy decydują się pary, w których On lub Ona są przedsiębiorcami. Tarapaty finansowe firmy prowadzonej przez współmałżonka, a czasem nawet poddanie ich procedurze upadłościowej zabezpieczają majątek drugiego z nich

- jeśli o wprowadzeniu rozdzielności majątkowej nie zadecydował sąd, to małżeńską umowę majątkową można modyfikować i zerwać w wybranym przez siebie momencie

- intercyza jest czasem podpisywana przez małżeństwa, które zamierzają się rozwieść – pomaga im ona uniknąć sądowego i bardziej skomplikowanego podziału majątku

Minusy intercyzy

- mimo, że w wielu przypadkach podpisanie intercyzy chroni współmałżonka przed konsekwencjami zaciągniętych długów. Jednakże na podpisaną intercyzę można się powołać tylko w przypadku gdy fakt jej zawarcia i rodzaj, były znane danemu bankowi, kontrahentowi, etc. Co więcej, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą istnieje obowiązek ujawnienia w ewidencji działalności gospodarczej informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Podobnie jest w przypadku wspólników spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komplementariuszy spółki komandytowo – akcyjnej. 

- zdolność kredytowa – małżonkowie, którzy podpisali intercyzę, nie mają wspólnoty majątkowej, nie mogą zaciągać wspólnych kredytów. Ponadto, nawet, gdy kredyt chce wziąć tylko jeden ze współmałżonków, to majątek drugiego z nich, jego historia kredytowa (nawet, jeśli są bardzo pozytywne), nie są brane pod uwagę, a dla zwiększenia wiarygodności finansowej konieczne jest poręczenie

- rozliczanie się z podatku – po podpisaniu intercyzy i wprowadzeniu rozdzielności majątkowej, małżonkowie tracą możliwość do wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego. Dzieje się tak nawet jeśli od stycznia do października danego roku podatkowego łączyła ich wspólnota majątkowa, a rozdzielność została wprowadzona dopiero od listopada – mimo to zobowiązani będą rozliczać się oddzielnie. Jest to niekorzystne zwłaszcza wtedy, gdy jedno ze współmałżonków, ma dużo wyższe dochody, przez co zapłaci duży podatek. Można by było do obniżyć, gdyby nie podpisana intercyza i rozdzielność majątkowa.

Intercyza – skutki w przypadku śmierci współmałżonka lub rozwodu

W sytuacji, gdy małżeństwo połączone jest ustawową wspólnotą majątkową, to w przypadku rozwodu majątek zostaje podzielony. Natomiast w przypadku wcześniej spisanej intercyzy, każde z małżonków zachowuje majątek zgodnie z tym, co zostało spisane w małżeńskiej umowie majątkowej (intercyzie). Nie należy jednak zapominać, iż np. prawo do mieszkania spółdzielczego, nabyte w trakcie trwania małżeństwa, jest dzielone pomiędzy małżonków, nawet jeśli została zawarta intercyza. Podpisanie lub nie podpisanie intercyzy nie zdejmuje również obowiązku alimentacyjnego.

Jeżeli jedno ze współmałżonków umrze, to zarówno w sytuacji wspólnoty majątkowej jak i rozdzielności majątkowej, zostający przy życiu małżonek ma prawo do dziedziczenia po zmarłym.

Przykładowa Intercyza - umowa przedmałżeńska:

Warszawa, dnia 25 lipca, 2013 r.

My, niżej podpisani Michał Romaniuk i Wiktoria Zduniewicz, wyrażamy zgodę na małżeństwo i akceptujemy poniższe postanowienia:

§ 1

 Dochody, jakie będziemy otrzymywać, będziemy wydawać według swojego uznania i woli. Na wspólne wyżywienie będziemy łożyć maksymalnie po 600zł miesięcznie i po połowie na inne wydatki związane z kosztami utrzymania, według rachunków i udokumentowanych wydatków.

§ 2

Po urodzeniu dziecka i kolejnych dzieci, Wiktoria Zduniewicz do trzeciego roku życia każdego z dzieci, będzie opiekować się nimi nie pracując poza domem. Michał Romaniuk zobowiązuje się, do pokrywania kosztów utrzymania rodziny w tym okresie na poziomie adekwatnym do jego zarobków.

§ 3

Po okresie wychowawczym dzieci § 2, małżonkowie solidarnie po połowie dokładają się do kosztów utrzymania dzieci, rodziny.                                                                            

§ 4

Małżonek, który będzie zarabiał więcej, po urodzeniu dzieci, może nadwyżki gotówkowe pożytkować według swojego uznania. Może obdarowywać współmałżonka, dzieci, zapisywać na jego nazwisko, dobra ruchome i nieruchome.                                                                               

§ 5

O wyborze przedszkola i szkół dla dzieci do ich pełnoletniości, będziemy decydowali wspólnie.

§ 6

O wyborze miejsca wakacji z żoną, dla całej rodziny, lub tylko dzieci, będzie decydował Michał Romaniuk po konsultacjach z żoną.

§ 7

Kary i nagrody dla dzieci stosuje Michał Romaniuk, według swojego uznania, mieszczące się w obowiązujących normach etycznych, w rodzinach Polskich.   

§ 8

Jeżeli po zawarciu związku małżeńskiego, okazało by się, że jeden z małżonków ma inną orientację seksualną, niż orientacja heteroseksualna, zapłaci drugiemu małżonkowi odszkodowanie w wysokości 100.000zł i rozwód będzie orzeczony z wyłącznej jego winy. Dzieci będą powierzone rodzicowi, który nie zmienił orientacji seksualnej.

§ 9

Po rozwodzie, lub nie zamieszkiwaniu razem, Michałowi Romaniukowi będzie powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, do ukończenia przez nich pełnoletniości. Po ukończeniu pełnoletniości przez dzieci, dzieci zadecydują, z kim będą zamieszkiwać.

§ 10

W przypadku utrudniania przez Romana Owaka, kontaktów matce z dziećmi i nie wywiązywania się z  § 15, Sąd Cywilny po rozprawie, może przydzielić dzieci pod  opiekę matce,

§ 11

Gdy rodzice nie będą zamieszkiwać razem, alimenty na dzieci od Wiktorii Zduniewicz, będzie  pobierał Roman Nowak stałe, do ukończenia przez nie 18-roku życia.

§ 12

 Żona będzie zajmować się domem i zarządzać nim po konsultacji z mężem.

§ 13

Małżonkowie w miejscach publicznych, nie mogą wypowiadać się negatywnie  przeciw sobie, dzieciom, swoim rodzinom.                                                                                                                             

§ 14

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane w formie aneksu sporządzonego przed notariuszem.

§ 15

W sprawach  nieuregulowanych w tym kontrakcie zostaną zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Mając pełną zdolność do czynności prawnych, świadomie wstępujemy w ten związek małżeński, oświadczamy, że oboje mamy orientacje heteroseksualne i zobowiązujemy się do przestrzegania powyższego kontraktu.

.....................................................                             ……………………………………………

/czytelny podpis Wiktorii Zduniewicz /                             /czytelny podpis Michała Romaniuka /

 

Dla wielu osób, które zostały wychowane w romantycznej tradycji, w której wartość i siła uczucia są dużo ważniejsze od kwestii finansowych, wartości i siły pieniądza. Trudno się z tym nie zgodzić. Ustawowa wspólnota majątkowa z pewnością w jakiś sposób sprzyja zażyłości małżonków. Nie mniej jednak podpisanie intercyzy, wprowadzenie rozdzielności majątkowej niesie też ze sobą wiele plusów, np. w postaci poczucia finansowego zabezpieczenia, co też jest dla wielu osób nieocenione. Z pewnością jednak zdecydowanie się na którąkolwiek z opcji wymaga spokojnego przedyskutowania, zastanowienia się nad wszystkimi „za” i przeciw”. A nawet, jeśli zdecydujecie się na podpisanie intercyzy nie dajcie sobie wmówić, że oznacza to, że nie jesteście naprawdę kochającą się parą.Średnia ocena: 3,96 / 5 (121 głosów) Oceń artykuł:


Zobacz również:

Ślub cywilny
ślub poza weekendem
biustonosz dla Panny Młodej
formalności po ślubie


Polecamy:


Komentarze

zorientowana 2016-06-12 20:52

Umowa majątkowa małżeńska w każdym przypadku (przed zawarciem związku jak i w trakcie jego trwania kosztuje tyle samo) czyli 400,00 zł plus VAT (23%) plus wypisy około 600,00 zł.
Natomiast to co jest podane powyżej że liczone jest od wartości to PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO i rzeczywiście jest brane pod uwagę jej wartość. To na pewno jest wprowadzenie czytelnika w błąd!

pinokio 2017-08-31 16:29

Wspólność małżeńska też ma swoje zalety a to kiedy komornik ściga jednego ze współmałżonków za jego prywatne długi - nie może dobrać się do wspólnego majątku. No chyba że po bezskutecznej egzekucji wierzyciel doprowadzi do przymusowego podziału http://pamietnikwindykatora.pl/2011/01/25/dzwonili-dzisiaj-z-super-express/


Dodaj swój komentarz
Adres e-mail nie będzie publikowany na portalu, służy jedynie do potwierdzenia dodanego komentarza.


Polecamy
Zespół Muzyczny JABADU Zespoły weselne
Krosno