PlanowanieWesela.pl » Warto wiedzieć » Pytania u księdza przed ślubem
Przewiń do treści
Polecamy
Złoty Krążek
Ostatnio dodane
2024-05-08 HurtowniaWodki.pl - Alkohol na wesele - Wysyłka cała Polska Szeroki wybór alkoholu w najlepszych cenach. Wódka na wesele, wino, whiskey, rum, burbon i inne. Możliwość odbioru osobistego lub dostawy w całej Polsce bezpiecznym kurierem. Alkohol na wesele
Kraków
2024-03-22 Restauracja Dębowa Sale weselne
Bielsko-Biała
2024-01-22 Wedding Planner - Justyna Grzymała Weddings & Events Konsultanci ślubni
Warszawa
Sonda

Gdzie pojedziecie w podróż poślubną?


Pokaż wszystko

Pytania u księdza przed ślubem

Ksiądz

Ocena: 4,05/5

W czasie jednej z kilku wizyt, jakie składacie w kancelarii parafialnej w celu załatwienia wszystkich przedślubnych formalności, odbędziecie z przyjmującym Was księdzem, dłuższą niż zwykle, rozmowę. Jak się okazuje, przed ślubem, to właśnie taka rozmowa jest jednym z największych czynników stresogennych u przyszłej Pary Młodej. Co powoduje ten strach? Zapewne obawa przed tym, że kapłan zada Wam wiele osobistych, krępujących pytań. Zastanawiacie się, czy odpowiedź na te pytania, zadane przez księdza przed ślubem jest obowiązkowa? Z czego wynika konieczność zadawania przez księdza tych wszystkich pytań i o co właściwie kapłan będzie Was pytał. Postaramy się odpowiedzieć, na te wszystkie, nurtujące chyb każdą parę, pytania.

Protokół przedślubny

Podczas wspomnianej na wstępie, wizyty w kancelarii parafialnej, zostaje sporządzony tzw. „protokół przedślubny” inaczej nazywany „protokołem przedmałżeńskim”. Warto dodać, że protokół przedślubny spisuje się tylko wobec tych narzeczonych, którzy zdecydowali się na ślub kościelny lub konkordatowy. I to właśnie w ramach spisywania takiego przedślubnego protokołu, ksiądz zada Wam wiele pytań. Cały proces spisywania takiego protokołu i zadawania przez księdza pytań trwa około 45 minut, a atmosferze mu towarzyszącej daleko jest do atmosfery przesłuchania, jakiej obawiają się narzeczeni. Pamiętajcie, że bez spisania protokołu przedmalżeńskiego ślub może zostać uznany za nieważny.

podpisywanie_protokolu_przedmalzenskiego.jpg

Pytania, które zadaje Ksiądz przed ślubem

Protokół przedślubny spisywany jest na podstawie Waszych odpowiedzi, których udzielicie kapłanowi, zadającemu pytania. Wiele przyszłych Par Młodych zastanawia się nad tym, na jakie pytania natkną się u księdza przed ślubem. Część pytań zadawanych narzeczonym dotyczy kwestii formalnych: danych osobowych, adresów zamieszkania etc. Procentowo największa część pytań, jakie zadaje ksiądz przed ślubem dotyczy kwestii wiary. Tym, co również staje się przedmiotem protokołu przedślubnego, są odpowiedzi dotyczące wzajemnych relacji narzeczonych, czyli np. tego, od jak dawna się znają, czy ich rodziny również miały okazję się poznać. Nie mniej istotne pytania zadawane przez księdza przed ślubem dotyczą ewentualnych przeszkód w zawarciu małżeństwa. Przeszkody takie mogą być związane np. z bliskim pokrewieństwem narzeczonych, pozostawaniem przez nich w innym związku małżeńskim (bigamia) lub dotyczyć tzw. „niezdolności fizycznej”, która dotyczy także sfery seksualnej.

Aby jak najlepiej przygotować Was, do odpowiadania na pytania zadawane przez księdza, spisywania przedślubnego protokołu, tak, aby nic Was nie zaskoczyło, przedstawiamy Wam wzór takiego dokumentu:

Protokół przedmałżeński - pełen dokument

I. Dane personalne

1.
a. Nazwisko (panieńskie i poprzednio używane)
b. Imiona
c. Imię i zawód ojca
d. Imię, nazwisko panieńskie matki
e. Dowód osobisty (seria, nr, miejsce i data wydania)

2.
a. Data i miejsce urodzenia
b. Data i adres parafii chrztu
c. Rok i parafia i Komunii św.
d. Rok i parafia bierzmowania

3.
a. Miejsce i adres stałego zamieszkania
b. Miejsce, czas okres i adres tymczasowego zamieszkania
c. Miejsce, adres parafii i czas okres poprzedniego zamieszkania
d. Miejsce i adres zamieszkania rodziców

4.
a. Stan cywilny (wolny, wdowiec, cywilnie związany, rozwiedziony)
b. Wykształcenie
c. Zawód

5.
a. Wyznanie (obrządek)
b. Czy uznaje zasady moralności chrześcijańskiej?
c. Czy rozumie potrzebę modlitwy, przystępowania do sakramentów św. i uczestniczenia we Mszy św.?
d. Czy zamierza przed ślubem w sposób świadomy przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.?
e. Czy ukończył katechizację (podstawową, ponadpodstawową, przedmałżeńską)?

6.
a. Od jak dawna narzeczeni się znają?
b. Czy i od kiedy są zaręczeni?
c. Czy rodziny narzeczonych się znają?
d. Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o zamiarze małżeństwa?
e. Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie to dlaczego?

u_ksiedza.jpg

II. Przeszkody małżeńskie

7. Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084)
a. Czy narzeczony nie ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia?
b. Czy uważa, że będzie mógł mieć własne dzieci?
c. Czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego?

8. Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085)
a. Czy nie zawierał małżeństwa z inną osobą?
b. Jeżeli tak, to w jaki sposób małżeństwo to przestało istnieć?
c. Czy nie zawierał (-a) związku cywilnego z inną osobą?
d. Jeżeli tak, to w jaki sposób związek ten przestał istnieć?
e. Kiedy i dlaczego nastąpił rozwód?
f. Czy z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego wynikają zobowiązania względem współmałżonka, dzieci lub innych osób?

9. Przeszkoda występku (kan.1090)
a. Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka?
b. Co było powodem śmierci?
c. Czy któryś z narzeczonych nie jest współwinnym tej śmierci?

10. Przeszkoda pokrewieństwa (kan. 1091)
a. Czy narzeczeni są spokrewnieni w jakim stopniu?

11. Przeszkoda powinowactwa (kan. 1092)
a. Czy narzeczeni nie są powinowatymi w linii prostej?

12. Przeszkoda przyzwoitości publicznej (kan. 1093)
a. Czy narzeczeni nie pozostawali z krewnymi drugiej strony w związku małżeńskim nieważnym lub w konkubinacie?

13. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego (kan. 1094)
a. Czy między narzeczonymi nie zachodzi stosunek rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej?

14. Przeszkoda święceń (kan. 1087) a.Czy narzeczony nie przyjął święceń diakonatu lub kapłaństwa?

15. Przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości (kan. 1088)
a. Czy narzeczeni nie składali wieczystego i publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym?
* Dotyczy tylko katolików obrządku wschodniego

16. Przeszkoda pokrewieństwa duchowego (kan. 811 KKKW) a.Czy narzeczeni nie pozostają względem siebie w jakiejś relacji w związku z sakramentem chrztu?
 

III. Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa

17. Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomstwa (kan. 1055, 1-2; 1056)
a. Czy chce zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako jedno i nierozerwalne do śmierci?
b. Czy wewnętrznie zgadza się z nauką Kościoła co do nierozerwalności i wierności? Jeżeli nie, dlaczego?
c. Czy dopuszcza rozejście się czy separację w wypadku trudności w małżeństwie?
d. Czy chce przyjąć potomstwo w małżeństwie i po katolicku je wychować? e.Czy przyjmuje zasady etyki katolickiej w planowaniu rodziny?

18. Niezdolność do przyjęcia obowiązków małżeńskich (kan. 1095)
a. Czy w rodzinie nie było wypadków choroby psychicznej?
b. Czy narzeczeni są przekonani o własnym zdrowiu psychicznym? (kan. 1095, n. 1)
c. Czy mają zdolność do rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich? (kan. 1095, n. 2)
d. Czy nie cierpią na przewlekłe lub dziedziczne choroby, o których wzajemnie nie wiedzą? (kan. 1095, n. 3)
e. Czy nie nadużywają alkoholu lub innych środków odurzających? Czy nie są od nich uzależnieni? Czy druga strona o tym wie?

19. Warunek (kan. 1102)
a. Czy są stawiane jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa?
b. Czy wymagania te nie mają formy warunku? Czy warunek ten dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości?
c. Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?

20. Przymus (kan. 1103)
a. Czy narzeczeni sami dobrowolnie podjęli decyzję zawarcia małżeństwa?
b. Komu zależy na zawarciu tego związku?
c .Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia?
d. Czy nie ma innych okoliczności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców?

21. Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098)
a. Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. niepłodności, nałogów, zobowiązań finansowych?

IV. Małżeństwa mieszane z braćmi odłączonymi, niechrześcijanami, z niewierzącymi i niepraktykującymi - kan. 1086; 1124-1129.

22. Pytania dla strony katolickiej:
a. Czy zdaje sobie sprawę, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone z powodu różnic w sprawach najbardziej wewnętrznych, czego z racji zaangażowania uczuciowego się nie dostrzega?
b. Jak postąpi w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci?
c. Czy zgodzi się na postępowanie wbrew prawu Bożemu, czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?

23. Pytania dla strony niekatolickiej:
a. Czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów, różnej oceny moralnej w wielu sprawach?
b. Czy zdaje sobie sprawę z naturalnego obowiązku tolerancji względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej?
c. Czy zna obowiązki sumienia współmałżonka?
d. Czy uznaje jedność i nierozerwalność małżeństwa oraz jego cele: wspólne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?

24. w przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo:
a. jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego: Czy narzeczona chce przejść na obrządek narzeczonego?
b. jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego: Czy któraś ze stron chce przejść na obrządek drugiej strony?
Uwaga:
a. w przypadku małżeństwa z niekatolikiem lub osobą nieochrzczoną (z wyjątkiem odstępców od Kościoła katolickiego) należy wypełnić formularz nr 4 (w trzech egzemplarzach) oraz nr 12 lub 12A i 27A;
b. w przypadku odstępców od Kościoła katolickiego oraz osób niepraktykujących należy wypełnić formularz nr 5 (w trzech egzemplarzach).

uscisk_ksiedza.jpg

V. Duszpasterska rozmowa z narzeczonymi

25.
a. Rozmowę ustalono na dzień .................
b. Rozmowę przeprowadził ksiądz (diakon) .............

VI. Dokumenty

26.
a. Metryka chrztu św.
b. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
c. Prośba o wygłoszenie zapowiedzi
d. Odpis aktu małżeństwa z USC. Nr dokumentu ................
e. Zaświadczenie konkordatowe. Nr dokumentu z USC ...............

Jeżeli przeraża Was ilość pytań, to niech pocieszy Was fakt, że prawdopodobnie Pary Młode, które rozpoczęcie przedślubnych przygotowań planują w 2013 roku, będą musiały udzielić jeszcze więcej odpowiedzi. Kościół katolicki zamierza wydłużyć listę pytań, zadawanych przez księdza narzeczonym, o kolejne pozycje. A wśród nich mogą pojawić się intymne pytania dotyczące tego, czy para ze sobą współżyje, jeśli tak, to czy ma problemy w tej sferze, etc. Wszystko po to, aby zmniejszyć, rosnącą ostatnio, liczbę unieważnianych ślubów kościelnych.Średnia ocena: 4,05 / 5 (409 głosów) Oceń artykuł:


Zobacz również:

Spowiedź przedślubna
Stres przed ślubem
Ślub i wesele zimą
Śluby homoseksualne


Polecamy:


Komentarze

mar1312 2015-03-14 20:41

Według tego protokołu cudownego, mój ślub kościelny nie powinien mieć miejsca. A jednak udzielił pewien kapłan, nie pytając o takie bzdury, wymyślone prze kapłanów którzy nie maja zielonego pojęcia o życiu w rodzinie. A moi drodzy kapłanowie, to nie jest od Boga Najwyższego! a od was, bzdury o sytuacji w rodzinie czy ktoś nie jest chory psychicznie. Żenada!!!!!!!!!!!!!!

Łukasz 2015-04-04 13:34

A mój ksiądz żądał zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego zdolność do współżycia i odmówił udzielenia sakramentu bo lekarz stwierdził impotencję

Łukasz 2015-04-04 13:34

A mój ksiądz żądał zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego zdolność do współżycia i odmówił udzielenia sakramentu bo lekarz stwierdził impotencję

marek 2015-07-06 07:31

WLasnie przeczxytałem ten ochydny protokół i muszę powiedzieć że jestwm zszokowany.Drodzy księżulkowie mam 60 lat i ślubu nie biorę bo jestem żonaty ale kiedyś w latach 80 byłem przesłuchiwany i inwigilowany przez SB i stwierdzam,że tak jak oni wchodzicie z butami w prywatne życie ludzi zadając PYTANIE KTÓRE WAS NIE POWINNY W OGÓLE OBCHODZIĆ .Niczym się od nich nie różnicie tylko firma inaczej się nazywa ,Jeżeli wam tak bardzoi zależy na moralności młodych ludzi to trzeba zacząć od siebie .Wypytywanie o choroby psychiczne itp jest zwykłą ohydną inwigilacją stosowaną przez SB w latach 70 i 80 młodzi ludzie niech się dowiedzą że oni zadawali też takie pytania po to żeby móc potem taką osobę szantażować lub skompromitować więc pytam do czego wam mają służyć te pytania

rycho 2015-12-30 19:36

myślę marku, że się mylisz ; to nie jest inwigilacja tylko uczciwe spojrzenie na siebie, wywozimy się też z jakichś rodzin z wieloma obciążeniami, chorobami również i to jest ważne. Sądzę, że gdyby nas tak dokładnie przepytali do mojego małżeństwa mogłoby nie dojść a tak już kilkanaście lat temu się rozpadło

ellus 2016-01-21 14:14

Moja teściowa postawiła mi warunek najpierw dziecko potem ślub. Co w takiej sytuacji zrobić? Jestem kobietą na skraju wyczerpania psychicznego.

kl 2016-01-27 09:41

Żaden ksiądz nie ma prawa wypytywać, wgłębiać się w choroby narzeczonych, inaczej łamie ustawę. Dostęp do informacji medycznych mają tylko sam pacjent, osoba upow. przez pacjenta oraz osoba wykonującą zawód medyczny.

Kamil 2016-02-22 17:09

Jeśli uwazacie, że ksiądz nie ma prawa pytać o takie rzeczy to po co chcecie zawierać sakramentalny związek małżeński? Takie wypowiedzi świadczą o niedojrzałości do małżeństwa. Sakrament małżeństwa to nie papierek z USC. Jesli ktoś jest, np. alkoholikiem, nie jest zdolny do przyjecia obowiązków małżeńskiej, istnieje wtedy praktycznie stu procentowe prawdopodobieństwo, że takie małżeństwo się rozpadnie. Tak samo sprawy dot. wiary. Idziecie prosic o SAKRAMENT a oburzaja Was pytania o wiarę? Dla mnie to obłuda i robienie kpin z Boga. Te pytania są dla Waszego dobra, zeby pozniej nie było cierpienia i biegania po sądach w celu rozwodu. Zgodnie z nauczaniem Jezusa w Kosciele rozwodow nie ma (nie jest to wymysł księży, ale samego Boga), małżeństwo jest dozgonne, wiec te pytania w tym kontekscie są bardzo ważne. One nie są ksiedzu potrzebne lecz Wam. Albo jesteśmy dojrzali, albo sie oburzamy.
Jeśli ktoś ma coś do ukrycia przed przyszlym wspolmalzonkiem to się będzie oburzał...

Mikael 2016-04-09 15:40

No to teraz mądrale napiszcie jaki sa cele i zadania Małżeństwa Sakramentalnego w Kościele Rzymsko Katolickim ? Jak odpowiecie na te pytania ,polecam katechizm kościóła katolickiego w spisie treści Sakrament Małżeństwa, to wtedy okaże się że wasze komentarze biorą się z porażającego braku wiedzy. :) Trzymajcie się dzieciaki nieuki.

Mikael 2016-04-09 15:41

No to teraz mądrale napiszcie jaki sa cele i zadania Małżeństwa Sakramentalnego w Kościele Rzymsko Katolickim ? Jak odpowiecie na te pytania ,polecam katechizm kościóła katolickiego w spisie treści Sakrament Małżeństwa, to wtedy okaże się że wasze komentarze biorą się z porażającego braku wiedzy. :) Trzymajcie się dzieciaki nieuki.

PWpwPW 2016-05-08 19:03

W dzisiejszych czasach dla wielu ludzi celem zawarcia związku małżeńskiego jest dopełnienie tradycji i wielu ludziom wisi to co jest w katechizmie. Jedyną słuszną księgą całej tej maskarady jest biblia a do niej należy dojrzeć niestety mafia katolicka uczy tylko prostolinijnej interpretacji tejże księgi. Ma to na celu zapewnić stały dochód darmozjadów których autorytet upadł dekady temu... została tylko psychomanipulacja. Życzę kościołowi rychłego upadku. Z Bogiem (tym który nie potrzebuje ziemskiej waluty:-) )

MaxDave 2016-06-13 07:45

Jak najbardziej zgadzam sie z tym protokołem. Chociaż wiekszosc tych pytan powinni sobie zadac narzeczeni,pary lub partnerzy. Ale falsz i obłuda goruja. No ale coz jeśli spora część osób w popijaniu sobie codziennie nie widzi o problemu,a ukrywanie problemów seksualnych jest normą bo nie wypada o Tym mówić, a potem zdrady kłopoty. W polsce nie mowi sie i rzadko leczy problemy z psychika często będące następstwem sytuacji w domach. Wypowiedzi skrajnie negatywne sa tutaj nieadekwatne do tematu.

Daniel 2016-06-17 00:37

MaxDave!!! popijam dwie lampki wina dziennie i to baranie nie jest choroba!!!, po drugie ksiądz nie jest lekarzem więc po chuj interesuje go moje zdrowie pod tym kątem???? stres, nerwica, depresja to choroby ale jeszcze raz się pytam co to ma do rzeczy? Twoja wypowiedź to nic innego jak wchodzenie w dupe czarnym i tyle!!!

Daniel 2016-06-17 00:38

MaxDave!!! popijam dwie lampki wina dziennie i to baranie nie jest choroba!!!, po drugie ksiądz nie jest lekarzem więc po ch**uj interesuje go moje zdrowie pod tym kątem???? stres, nerwica, depresja to choroby ale jeszcze raz się pytam co to ma do rzeczy? Twoja wypowiedź to nic innego jak wchodzenie w dupe czarnym i tyle!!!

Roman 2019-05-14 20:19

Pytania, jak pytania. Nie widzę w nich niczego co nie miałoby sensu.
Najbardziej dziwią mnie napastliwe wypowiedzi różnych komentatorów. Choćby Daniela powyżej.
Wynika z nich tylko brak wiedzy i rozsądku krytykujących.
Takie sprawy jak choroby psychiczne w rodzinie, impotencja czy alkoholizm mogą być argumentem do unieważnienia ślubu. Co w tym dziwnego, że Kościół chce aby narzeczeni byli świadomi tych problemów?
To nie obchodzi księdza tylko trzeba wpisać do protokołu czy narzeczeni o tym wiedzą.

osoba wierząca 2019-07-19 10:32

Kamil 2016-02-22 17:09:
niech sobie pytają odnośnie wiary ale po co wypytują o zawód czy o rodzinę? co to ma do wiary?

osoba wierząca 2019-07-19 10:34

Kamil 2016-02-22 17:09:
niech sobie pytają odnośnie wiary ale po co wypytują o zawód czy o rodzinę? co to ma do wiary?

Zszokowana 2020-09-14 12:43

Każdy ma prawo do swojej decyzji i nie mnie tych ludzi oceniać. Ale nigdy tego nie pojmę, jak można z własnej woli pisać się na taki cyrk i w jakim celu. Po za tym, co ma bezpłodnosc do ślubu? To jakiś obowiązek posiadać dzieci? Masakra.. I ten seks po ślubie.. Jak branie kota w worku. Potem okaże się że w łóżku się nie dogadują bo mają zupełnie inne oczekiwania, fantazje i temperament, niby w świetle wiary rozwodu nie wolno...

Natalia 2023-02-08 21:21

Bardzo dobre pytania. Im więcej świadomości przed ślubem i nie ukrywania tego przed sobą tym mniej rozwodów. I dobrze że przy księdzu. Dzięki temu jest świadek, że Młodzi mówią przed ślubem jaki jest stan faktyczny i potem nie wyprą się jeśli zatajają coś przed drugą stroną. Małżeństwo to nie założenie firmy, ale związek na całe życie na dobre i złe. Nie ma tutaj zgłoszenia upadłości gospodarczej.


Dodaj swój komentarz
Adres e-mail nie będzie publikowany na portalu, służy jedynie do potwierdzenia dodanego komentarza.


Polecamy
Zespół Muzyczny JABADU Zespoły weselne
Krosno