PlanowanieWesela.pl » Warto wiedzieć » Jak wybrać zespół weselny
Przewiń do treści
Polecamy
Złoty Krążek
Ostatnio dodane
2024-05-08 HurtowniaWodki.pl - Alkohol na wesele - Wysyłka cała Polska Szeroki wybór alkoholu w najlepszych cenach. Wódka na wesele, wino, whiskey, rum, burbon i inne. Możliwość odbioru osobistego lub dostawy w całej Polsce bezpiecznym kurierem. Alkohol na wesele
Kraków
2024-03-22 Restauracja Dębowa Sale weselne
Bielsko-Biała
2024-01-22 Wedding Planner - Justyna Grzymała Weddings & Events Konsultanci ślubni
Warszawa
Sonda

Gdzie pojedziecie w podróż poślubną?


Pokaż wszystko

Jak wybrać zespół weselny

Taniec weselny

Ocena: 4,01/5

Muzyka tworzy atmosferę wielu wydarzeń. Bez wątpienia, niezmiernie ważna jest też w trakcie przyjęć weselnych. Kiedy trzeba, pomaga wprawić gości w dobry nastrój, zachęcić do zabawy i tańców na parkiecie, a w innych chwilach pomaga im wejść w romantyczny nastrój, czuć się w klimat danej chwili. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dobranie osób, które za muzykę będą odpowiedzialne. Jeśli już przeczytaliście nasz artykuł o tym, czy na wesele wybrać DJ-a, czy zespół i zdecydowaliście się na drugą opcję, powinniście teraz dokonać jeszcze ważniejszego wyboru, a mianowicie tego, jaki zespół weselny będzie Wam przygrywał. Bo jak się okazuje, zespół zespołowi nierówny.

Dlatego właśnie postaramy się Wam podpowiedzieć, czym się kierować i jakie aspekty należy brać pod uwagę, w poszukiwaniu idealnego zespołu na wesele.

Jak wybrać zespół na wesele? – uwagi praktyczne

1. Finanse

To, jaką część budżetu ślubnego przeznaczycie na wynajęcie zespołu weselnego, w dużej mierze deprymuje wiele kwestii z nim związanych, takich jak np. ilość osób, z których zespół się składa (im jest ich więcej, tym cena wyższa, gdyż każda osoba musi być opłacona). Możliwości finansowe Pary Młodej wpływają też na to, jakiego instrumentarium będzie używał zespół. Może nawet nie tyle jakiego, co tego, z ilu instrumentów członkowie zespołu korzystali. Pamiętajcie przy tym, że więcej, nie zawsze znaczy lepiej i czasem kameralna grupa lepiej sprosta Waszym wymaganiom, niż kilkunastoosobowa kapela.

Skrajności nigdy, niczemu nie służą. Dlatego też w kwestii finansów, które przeznaczycie na wynajęcie zespołu weselnego, nie namawiamy Was ani na przesadną rozrzutność, ani na niepotrzebne skąpstwo. Wszak nie warto stosować zasady „zastaw się, a postaw się”, ale oszczędzanie za wszelką cenę też nie przyniesie Wam korzyści. W zasadzie niewielka różnica w kwocie, przy wyborze między zespołem za 800, a tym za 1200 zł. (co w kontekście całego wesela jest przecież niewielką sumą), może stanowić ogromną różnicę w jakości tego, co (w tym wypadku tańsza) kapela zaprezentuje. Dlatego też zalecamy racjonalne podejście i stosowanie kryterium stosunku ceny, do jakości. Nikt przecież nie daje gwarancji, że najdroższy zespół sprosta Waszym i gości wymaganiom. A jednocześnie lepiej jest unikać zespołów z najniższej półki cenowej, bo niełatwo jest o profesjonalizm, za 300 zł.

zespol_weselny_-_grupa.jpg

2. Doświadczenie

Wybierając zespół na wesele warto postawić na ten, którego członkowie mają duże doświadczenie nie tylko w graniu i śpiewaniu, ale również obycie w prowadzeniu wesel. Dlaczego? Dlatego, że rola zespołu nie ogranicza się jedynie, do wykonywania piosenek, jedna po drugiej. Zadaniem jego członków jest m.in. zaproszenie Pary Młodej do pierwszego tańca, namawianie gości do wznoszenia toastów, zabawy na parkiecie, wypicia „gorzkiej wódki”. Zespół powinien też wchodzić w interakcję z uczestnikami wesela, przechadzając się między stołami, śpiewając przyśpiewki, prowadząc zabawy, a wśród nich tę najważniejszą – oczepiny. Ale przede wszystkim członkowie zespołu powinni sobie radzić w sytuacjach zaskakujących, czasem kryzysowych, jak np. te, do których dochodzi z powodu gości, którzy wypili zbyt dużo toastów za zdrowie Młodej Pary, czy nawet sprowokowanych przez nich bójek (czego oczywiście nikomu nie życzymy)

3. Repertuar

Bardzo ważne jest to, abyście już na wstępie poszukiwań najlepszego zespołu weselnego, określili, przy jakim rodzaju muzyki, chcielibyście się bawić najbardziej. Zespoły weselne często są już sprofilowane na określone style muzyczne. Oczywiście niektóre będą w stanie dostosować się do Waszych wymagań, ale nie macie gwarancji, na ile udane będą te próby. Dobrze jest więc szukać kapel poruszających się w obszarze konkretnych, wybranych przez Was stylów muzycznych. Pamiętajcie jednak, aby dokonując takiego wyboru, nie kierować się egoistycznie jedynie własnym gustem i upodobaniami. Pomyślcie, jakiego rodzaju muzyka, mogłaby przypaść do gustu także Waszym gościom. W końcu na weselu chodzi również, a może przede wszystkim, o ich dobrą zabawę.

Kwestie związane z repertuarem danego zespołu, nie ograniczają się wyłącznie do stylistyki. Bardzo ważą kwestią jest to, czy zespół może poszczycić się znajomością wielu utworów, czy raczej nie ma w tym zakresie dużego pola do popisu. Pamiętajcie, że 30 piosenek nie wystarczy, aby zabawiać gości w trakcie przyjęcia, trwającego czasem 10 - 12 godzin. Dlatego też repertuar zespołu weselnego powinien być bogaty, a jego członkowie otwarci na prośby gości i tzw. „piosenki na życzenie”.

4. Sposób prowadzenia oczepin

Tak, jak wspomnieliśmy wcześniej, zespół weselny nie zajmuje się jedynie wykonywaniem piosenek, lecz także odpowiedzialny jest za przeprowadzanie różnych zabaw, w tym organizację oczepin. I to, jakie zabawy oczepinowe proponuje dany zespół może Wam wiele powiedzieć na temat jego członków i tego, czy znajdziecie z nimi wspólny język. Zwróćcie uwagę, czy zabawy te są śmieszne, a jednocześnie nie polegają na ośmieszaniu gości, czy może odwrotnie, uważacie, że są zbyt żenujące i uwłaczają osobom biorącym w nich udział? Zwróćcie baczną uwagę na ten element – to bardzo ważne.

instrumenty_zespolu_weselnego.jpg

5. Demo/port folio

Najpopularniejszym obecnie sposobem zdobywania informacji na temat zespołów weselnych, są strony internetowe. Spośród kapel, które umieściły na nich swoje wizytówki wybieracie te, które świadczą swoje usługi w miejscu, gdzie będzie odbywało się Wasze wesele. Następnie kontaktujecie się z nimi telefonicznie lub mailowo i w ten sposób przeprowadzacie wstępną preselekcję. Kolejnym krokiem jest osobiste spotkanie się z członkami wybranych zespołów weselnych. W trakcie rozmowy, którą przeprowadzicie, każdy z zespołów będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Ale o tym, który zespół weselny będzie warto zaangażować świadczą nie słowa, ale jego dokonania, to, co muzycznie sobą reprezentuje. I tu pojawia się słowo – klucz: „portfolio”, czyli nagrania obszernych fragmentów wesel, w takcie których dany zespół pełnił rolę mistrza ceremonii. Ważne jest, aby nagrania były obszerne, a nie stanowiły jedynie kilkusekundowych fragmentów, gdyż tylko dłuższe sceny mogą Wam dąć dobrą wizję tego, w jaki sposób zespół wywiązuje się ze swoich zadań i prowadzi zabawę weselną. Portfolio jest faktyczną weryfikacją pracy kapeli i posiada je każdy, profesjonalny zespół weselny.

Możecie również poprosić o kontakt do osób, u których zespół grał wcześniej i u źródła dowiedzieć się, czy poprzednie Pary Młode były zadowolone z jego usług. Jednak nie zawsze, co zrozumiałe ze względu na ochronę danych osobowych, taki kontakt zostanie Wam udostępniony.

Wybieranie zespołu na wesele – o czym nie należy zapomnieć?

Zapoznaliście się już z portfolio zespołu, przeprowadziliście rozmowę z jego członkami i wydaje się Wam, że to właśnie ta kapela, którą chcielibyście wynająć? To świetnie! Nie zapomnijcie jednak o kilku istotnych elementach i ustaleniu ważnych kwestii formalnych:

zespol_na_wesele.jpg

Umowa z zespołem weselnym

Dla niektórych osób spisywanie pisemnej umowy z zespołem weselnym może się wydawać zbędną formalnością. Nic bardziej mylnego. Taka umowa da zarówno Wam jak i zespołowi pewne poczucie bezpieczeństwa i zapobiegnie niechcianym nieporozumieniom. Zawarte są w niej kwestie nie tylko finansowe, ale także to, ile czasu zespół będzie zabawiał gości na weselu, czy będzie miał zagwarantowane jedzenie, ile przerw w trakcie występów będzie robił, czy opłaca składki na rzecz ZAIKS etc.

Standardowy wzór umowy z zespołem weselnym wygląda następująco:

UMOWA o dzieło

Zawarta w dniu...................... r., w………., pomiędzy.................................................. ......................................................................................................................................., zwanym dalej Zamawiającym, a zespołem muzycznym ............................................, reprezentowaną przez.....................................................................................,zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do obsługi muzyczno - konferansjerskiej zabawy weselnej organizowanej przez Zamawiającego w godzinach od ……………… do…………… w dniu ...………………………… w …………………………………………………………

§ 2

Wykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych w §1 umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ........................zł,
(słownie złotych:.......................................................................................................), płatne niezwłocznie po wykonaniu umowy

Wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas zawarty w umowie wynosi …………………zł (słownie ………………………………………………złotych).

§ 3

W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma zadatek w wysokości .................... zł (słownie................................................................złotych) na poczet wykonania umowy.

§ 4

Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu imprezy. Wynagrodzenie określone w § 2 wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe Wykonawcy, które mogą wynikać z niniejszej umowy.

§ 5

Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia imprezy na uzgodnionym poziomie, według przedstawionego ustnie bądź pisemnie planu.

§ 6

Wykonawca zapewnia ze swojej strony profesjonalny sprzęt audio, oświetlenie dyskotekowe, bogatą dyskografię oraz wnosi opłatę na rzecz ZAIKS-u.

§ 7

W przypadku nie wywiązania się z § 2 niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić karę umowną w kwocie ………........…………… zł (słownie………………................………………… złotych) na rzecz Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby zastępczej do poprowadzenia imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających mu wywiązanie się z umowy.

§ 9

Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu powstałe z winy osób nie będących członkami zespołu.

§ 10

Brak prądu oraz inne przeszkody powodujące przerwy w obsłudze muzycznej imprezy nie stanowią podstawy do przedłużania czasu jej trwania ponad czas określony .

§ 11

W czasie trwania imprezy organizator zapewnia członkom zespołu posiłek jak wszystkim biesiadnikom.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.


....................................                                 ...................................
    (Zamawiający)                                         (Wykonawca)

Wybranie zespołu weselnego, który będzie odpowiadał wszystkim waszym wymaganiom nie jest zadaniem prostym. Pamiętajcie więc, aby poszukiwania zacząć tak wcześnie, jak to tylko możliwe (najlepsze zespoły mogą mieć zarezerwowane terminy nawet na dwa lata do przodu) i nie róbcie tego zbyt pochopnie. Jednocześnie przypominamy, że w Katalogu Firm zamieszczonym na naszej stronie, znajdziecie wiele zespołów z różnych części kraju, a kto wie, wśród nich może ten wymarzony? Życzymy owocnych poszukiwań.Średnia ocena: 4,01 / 5 (75 głosów) Oceń artykuł:


Zobacz również:

Zespół czy DJ na wesele
Zespoły weselne
Toasty weselne
Ślub homoseksualny


Polecamy:


Komentarze

Zespół Compakt - zespół weselny rzeszów - Czudec 2012-11-20 21:11

Ostatnio miałem wesele i goście nie dostosowali się do zaleceń treści umowy,
można powiedzieć, że nawet mnie okradli a w dodatku jeszcze niektórzy z nich już ok godz. 20 nie byli w stanie normalnie funkcjonować... Ludzie zastanówcie się im nie można ufać ... Mam nadzieje ze unikniecie takiej sytuacji... pozdrowienia .

Zespół Muzyczny -KRIs BAND- 2013-09-30 15:52

Wszystko fajnie, ale... Nie zgodzę się jednak z punktem § 6 w tej umowie dotyczącym opłat ZAiKS jak i opinią autora tego artykułu. Wg prawa za odprowadzanie opłat ZAiKS odpowiada organizator imprezy a zatem w tym wypadku Dom Weselny, Restauracja bądź sama Para Młoda jeśli to ona będzie organizatorem. Oto jak sam ZAiKS wypowiada się na ten temat:
http://www.zaiks.org.pl/204,88,38_weselne_granie.st_1

Oleńka 2014-08-30 14:08

Zespół za 300 złotych? Są takie? U nas grał DJ, własny sprzęt, ale to kosztuje. Zapłaciliśmy 1500 złotych, zespoły natomiast kosztują obecnie 3-4 razy więcej.

Karola 2015-02-25 20:25

Bardzo pouczający artykuł ale nie podnosi kwestii jak sprawdzić czy zespół muzyczny wybierany do oprawy wesela. Dema prezentowane w Internecie bardzo często są dopracowane studyjnie i niekoniecznie będą pokrywać się z rzeczywistym poziomem muzycznym. Prezentowanie nagrań złej jakości z pewnością nie przysporzy fanów ale warto jest poprosić o przesłuchanie w rzeczywistości lub chociaż zaprezentowanie nagrań z wesel na których grali.

bolo 2015-04-12 11:37

Ciekawy poradnik, o niektórych rzeczach bym nie pomyślał. Jak ktoś chce jeszcze drążyć temat to polecam inny dobry poradnik http://zespolnawesele.rzeszow.pl/jak-wybrac-dobry-zespol/ Dobrze opracowana jest tam kwestia składu zespołu i tzw. "grania na żywo":)

Janio 2015-08-10 21:44

Co to za kwoty??? 800 zł, 1200 zł?? 300 zł??? haha. Chyba że w euro to wtedy autor jest bliski prawdy.

Retro Trio Toruń 2015-10-02 14:55

Zapomniano o instrumentarium. Im więcej grających instrumentów na żywo, tym lepiej. My nagraniom studyjnym mówimy stanowcze Nie! Tylko na żywo i prawdziwe, grające instrumenty. W portfolio każdego szanującego się zespołu powinien się znaleźć akordeon gitara super jak są skrzypce lub saksofon.

Zespół 5 osobowy na żywo 2015-10-06 17:39

Retro Trio Toruń Wy się uważacie za zespół grający na żywo ? słuchałem kilku waszych nagrań. Jedziecie z midi i z rytmów więc nie ściemniać mi tu bo kilka lat w tym siedzę. W zespole przede wszystkim powinien być ujęty ŻYWY klawisz, perkusja,gitara elektryczna i basowa. Bez takiego składu nie zagrasz wesela 100% na żywo (do osób czepiających się że bez klawisza się obędzie- nie da rady, to nie muzyka rockowa,tutaj klawisz robi naprawdę dużą robotę). Wiadomo że instrumenty takie jak saksofon i akordeon są jak najbardziej pożądane, ale to wiąże się z dodatkową ilością osób jak i większą ceną ( chyba że klawiszowiec ogarnia jeden z pobocznych instrumentów to może na kilka utworów wchodzić na inny jeśli muzyka nie wymaga grania na klawiszu. Nie nabierajcie się na zespoły 2-3 osobowe że grają na żywo - bo nie grają! Pozdrawiam wszystkich łącznie z Retro Trio:)

Sylwek 2016-03-31 22:35

Moja refleksja jest taka: ceny podane w artykule wyssane z palca. Dobry zespół to wydatek kilku tysięcy złotych. Dla mnie branie dj-a za taką samą cenę to spore nieporozumienie. Są zespoły dobre (warto poszukać, poszperać w google), które nie zalatują tandetą, ani wiejską remizą, łamią stereotypy, grają fajnie, współcześnie, potrafią kulturalnie i ze smakiem poprowadzić imprezę, mogę z czystym sumieniem polecić dwa (widziałem w akcji) Freshback z Krakowa (pełny skład), Feeling z Gdańska (3 osoby, ale dają radę).

Monika 2016-05-07 21:19

Też miałam obawy co do wybranego zespołu. Nigdy nie wiadomo czy to, co jest zamieszczone na stronie jest prawdą i czy urywki z wesel nie są jedynymi, które wyszły dobrze. Na szczęście mój był taki jak chciałam. Grają muzykę i nowszą, i starszą więc wszyscy się dobrze bawili. Polecam
http://www.holidaymusic.pl/zespol-muzyczny

Daria 2016-07-06 23:10

Ciekawy artykuł, ja miałam szczęście bo trafiłam na zespół Shadow z Torunia, spotkaliśmy się w ich prywatnym studiu nagraniowym i zagrali w całym składzie kilka kawałków tylko dla nas i naszych rodziców na żywo. Będą grali u mnie w tym roku :) zgadzam się z Karolą i na prawdę odradzam wybieranie zespołu na wesele tylko z dema zamieszczonego w sieci

Daria 2016-07-06 23:12

Ciekawy artykuł, ja miałam szczęście bo trafiłam na zespół Shadow z Torunia, spotkaliśmy się w ich prywatnym studiu nagraniowym i zagrali w całym składzie kilka kawałków tylko dla nas i naszych rodziców na żywo. Będą grali u mnie w tym roku :) zgadzam się z Karolą i na prawdę odradzam wybieranie zespołu na wesele tylko z dema zamieszczonego w sieci

aneczka 2016-07-12 12:57

Dla mnie dobrym rozwiązaniem jets też dj, posłuchałam ostatnio w sieci wypowiedź Dj Macieja Wilkanowskiego, to super wyszło, http://pytanienasniadanie.tvp.pl/25849817/wodzirej-czy-konferansjer-wesele-doskonale

Maja 2016-09-07 00:13

Zespól Magnes z Rybnika jest świetny. Grali nam pięknie na weselu.
No i niedrodzy!

Maja 2016-11-03 10:19

Ja serdecznie polecam duet DI-Bi zespól muzyczny z Leszna. Świetnie grają robią fajną atmosferę. Ja ich znalazłem na http://di-bi.one

Jadwiga 2017-01-03 18:37

A ja polecam inne rozwiązanie. DJ + wokal męsko damski z organami. Organista jest po studiach muzycznych, gra na akordeonie,prowadzi całość imprezy a dodatkowo zna biegle angielski co w moim przypadku było dość ważne. Łącznie 3 osoby. Nazwy nie pamiętam dokładnie. Chyba aleband

Jadwiga 2017-01-03 19:03

Mam. Arlaband. Są z mazowsza

Szymon 2017-02-23 01:44

drodzy Państwo, odniose się do kilku wcześniej poruszanych spraw. Zaiks za każdym razem płaci organizator imprezy, wciskanie tego zapisku do umów ma się nijak z prawem. § 4 jest źle napisany, prosił bym portal planowanie wesela o poprawienie. § 9 jest bardzo nieścisły. Przytoczmy sytuację: gość weselny wylewa wode na klawisze. Możemy załośyć ze jako nowe kosztowały 10 000 zł.. więc ile konkretnie musi zapłacić zamawiający ? bardzo zgubny paragraf dla zamawiającego, świetny zapis dla zespołu/dj. To że ceny mają się ni jak do rzeczywistości było wspomniane na początku, nie będę się rozwijał. Co do zespołów 3 osobowych... moim zdaniem da się zagrać w 3 osoby na żywo: perkusja, gitara, klawisze ( gdzie klawiszowie gra linię basu oraz swoje kwestie ) więc, moim zdaniem teoria grania na żywo w conajmniej 4 osoby jest obalona. Chciałbym tutaj zaznaczyć ze jak najbardziej zgadzam się ze stwierdzeniem że zespoły bez perkusji są najcześciej śpiewającymi wokalistami do podkładów i nie ma to nic wspóolnego z graniem ( to tylko moje zdanie na temat większość zespołów. Tak wiem że można grać na aranżerze, dlatego napisałem " większosć " ) nie ma co ukrywać, wybór zespołu nie jest łatwy. Sam gram juz kilkanaście lat ( nazwy zespołu nie wymieniam bo nie potrzebuję reklamy ). Z doświadczenia jestem w stanie polecić jedną metodę wybóru zespołu na wesele: jeśli termin jest wolny, a finanse wystarczające, najlepszym ocenieniem zespołu jest przyjechanie na poprawiny ( po wcześniejszym ustaleniu ) i kilkuminutowej rozmowie z parą młodą. Oni wystawią najszczersze referencje. czasami 2 min z parą młodą dają więcej niż godzina oglądania filmów czy 2h słuchania próby. nic też nei stoi na przeszkodzie aby posłuchać gdzieś obok przy oknie jak to wygląda na żywo. Najlepiej jest przyjechać przed umówioną godziną wtedy ma się pewnosć ze zespół nei robi niczego pod publiczkę. wtedy można też zweryfikować czy istnieje w ogóle zainteresowanie zespołem czy Dj. najcześciej Pary dzwonią około lutego/marca wieć jeśli się okaże że zespół jest w stanie zaprezentować się dopiero około września... no to mamy już podstawę do tego aby zastanowić się 3 razy nad jego wyborem. pozdrawiam i życzę samych miłych chwil spędzonych na weselu. Szymon

ela 2017-02-28 19:36

Po prostu trzeba przesłuchać sporo zespołów, popytać pary, które już miały wesele i na tej podstawie wybierać. Ja byłam ostatnio na weselu i zespół grał super. Nazywali się the good sound

adaś 2017-03-06 12:19

Fajnie gra zespół Format z Łukowa. Grają różnorodną muzykę, co jest ważne na weselu, bo wiele zespołów gra same biesiadne hity przez co ci młodsi nie mająsie przy czym bawić.

adaś 2017-03-06 12:22

Fajnie gra zespół Format z Łukowa. Grają różnorodną muzykę, co jest ważne na weselu, bo wiele zespołów gra same biesiadne hity przez co ci młodsi nie mająsie przy czym bawić.

Dominika 2017-03-13 10:29

A ja na swoim weselu miałam duet muzyczny Partyband z Tychów, wokal damski i męski, saksofon i klawisz, super zabawa, a dodatkowo zagrali każdy utwór o który prosili goście, gdyż mieszają muzykę graną z usługą d&j - a, dzięki temu moi goscie byli zachwyceni i starsi i młodsi. Super zabawy, nie takie oklepane.

ruru 2017-03-20 15:24

No własnie, trzeba przesłuchać trochę zespołów, popytać par jak wyglądała współpraca żeby znaleźć odpowiedni zespół. Ja w ten sposób odkryłam zespół Oktan Band i od razu się w nich zakochałam! Są świetni i maja szeroki repertuar, warto się zapoznać z ich ofertą

Marcin 2017-03-28 21:20

Przede wszystkim warto wziac zespol ktory gra na żywo ja osobiscie polecam zespol Casablanca z Olkusza www.casabalancaband.pl 100 % na żywo. Prowadzą wesela rowniez w jezyku angielskim.

Z.Kogiel Mogiel 2017-09-16 09:08

co to za banał .jaki zespół za 800 czy 1200 profesjonalnie poprowadzi wesele
3000zł to podstawa od której zaczynają się ceny za 1 dzień wesela
za 800 to tylko jakiś marny DJ z laptopem i biedry

adamsband 2017-10-25 13:32

Nie będe nic mówił na temat komentazy poniżej artykułu, bo pewnie zaraz by sie tu pokazały głosy krytyki, wytykania i pokazywania siebie z jak najlepszej strony. Wolę tego uniknąc. Teorii na temat tego ktora kapela jest lepsza, która zywa a która martwa itp jest mnóstwo w sieci. Ale co interesuje pare młodą jako organizatora i zleceniodawcę? Inetersuje ich to , by wesele było udane. Prawda? No i co może zapewnic to udane wesele? Jest prawdopodobnie z milion na to sposobów , a każdy z nich jest pewnie " jedyny". Możemy gadać i gadać i przeciagac ten sznurek z prawa na lewo. To jakie ktoś ma demo na filmie najczesciej zalezy od tego jakiego ma kamerzyste i jak to bedzie obrobione. Bo chyba nikt nie zwraca uwagi na tło w filmie. Film nagrany typowo amatorskimi metodami to swoiste samobojstwo dla kapeli.Wiem cos na ten temat bo sam takie samobójstwo popełniłem :-).
No ale cóż.... jak ludzie śpiewaja czy graja można sprawdzić na nagraniach audio. Na filmie można jedynie zobaczyc jak wygladało któres tam z kolei wesele tego zespołu. Jezeli zespół dobrze gra i9 sam stara sie nagrywac filmy no to jest pod kreską... bo grając trudno cokolwiek nagrać. W nagraniach audio można wysluchac wiele a i tu trzeba sprawdzać " tło". Z reguły utwor zagrany na żywo pomimo tego że może brzmiec dobrze bedzie miał jakies drobne niedoskonałości. Albo wokalista nie dospiewa zgłoski, albo słychac oddech.... No bo to na zywo. Tak czy owak każdy ma swoje super sposoby na sprawdzenie zespołu. A zespoły weryfikuje po prostu życie.
Jezeli jakas kapela gra od 15 czy 20 lat to musi byc dobra bo nie utrzymała by sie na rynku !!!
Goście na weselach czesto głośno wyrażają swoje zdanie. I podejrzewam , że jakby im sie niepodobało to tym bardziej by to powiedzieli. Ludzie szczególnie po dawce " wody rozmownej" są bardzo szczerzy. Myśle że słaba kapela wytrzymała by taka krytykę może z 5 razy. Później po prostu będa mieli dosyć. Zresztą ... poszla by o nich taka opinia że nikt by ich już nie zamówił na swoje wesele. I nie mówie tu o oppiniach pisanych w necie przez konkurencje. W te opinie nikt przy zdrowych zmysłach nie bierze pod uwage. A jeżeli ktoś sie nawet nimi kieruje to już jego sprawa. Tak... uwazam że życie , czas i ilość zagranych imprez to własnie to co kwalifikuje kapele do tego by mogli o sobie powiedzieć że wiedzą co robią.

maryla268 2017-12-13 01:26

My bardzo szybko trafiliśmy na odpowiedni zespół weselny. Padło na NotoGramy. Dlaczego się na nich zdecydowaliśmy? Ponieważ mieliśmy spore zaufanie, razem bawiliśmy się na kilku weselach i wiedzieliśmy, jak zespół zabawia gości.

Patrycja 2018-03-22 20:25

A ja polecam zespół Sunny Band z opolskiego super prowadzenie bez zboczonych zabaw (których nie cierpię). Mega energia i muzyka. Goście też byli zadowoleni. Zespół był otwarty na nasze pomysły zarówno jeżeli chodzi o przebieg wesela jak i piosenki które grali w trakcie wesela.

Magda 2018-09-10 16:08

Bardzo dziękujemy za wspaniałą muzykę w dniu naszego wesela 25 sierpnia 2018r. Pan Jacek oprócz świetnego głosu ma niezwykłe umiejętności jako wodzirej. Pani Kasia ma głos jak torpeda, słuchać jej to jak znaleźć się na rockowym koncercie, a pan Mirek świetnie akompaniuje na klawiszach i porywa ludzi do tańca grając na akordeonie. Każdy gość z jakim rozmawialiśmy był bardzo zadwolony z muzyki. Zabawy były w dobrym stylu i według tego co uzgodniliśmy. Najważniejsze dla mnie było wyczucie sytuacji na weselu i dostosowywanie muzyki do charakteru imprezy. Polecam gorąco!

Magda 2018-09-10 16:10

Bardzo dziękujemy za wspaniałą muzykę w dniu naszego wesela 25 sierpnia 2018r. Pan Jacek oprócz świetnego głosu ma niezwykłe umiejętności jako wodzirej. Pani Kasia ma głos jak torpeda, słuchać jej to jak znaleźć się na rockowym koncercie, a pan Mirek świetnie akompaniuje na klawiszach i porywa ludzi do tańca grając na akordeonie. Każdy gość z jakim rozmawialiśmy był bardzo zadwolony z muzyki. Zabawy były w dobrym stylu i według tego co uzgodniliśmy. Najważniejsze dla mnie było wyczucie sytuacji na weselu i dostosowywanie muzyki do charakteru imprezy. Polecam gorąco!

Magda 2018-09-10 16:12

A chodzi mi o zespół z Torunia - RETRO TRIO.

Konrad24 2019-08-12 17:18

Rewelacyjnym zespołem z okolic Lublina i Wawy jest Fiesta. Grali u siostry na weselichu i było genialnie.

Wybredny 2020-09-19 21:54

Sprawdźcie sobie zespół Groove Avenue. Oferują dodatkowo za darmo dj'a w cenie, grają zawodowo na żywo.


Dodaj swój komentarz
Adres e-mail nie będzie publikowany na portalu, służy jedynie do potwierdzenia dodanego komentarza.


Polecamy
Zespół Muzyczny JABADU Zespoły weselne
Krosno