Lillien.pl

Intercyza – koszty, wady, zalety

Strona główna » Artykuły eksperckie » Intercyza – koszty, wady, zalety

W znaczącej większości krajów członkowskich Unii Europejskiej, rozdzielność majątkowa jest ustrojem ustawowym. Prawo naszego kraju mówi natomiast, że po ślubie małżonków łączy wspólnota majątkowa. Wszystkie pary chcące, by było inaczej, są zobowiązane do podpisania intercyzy. Co warto wiedzieć na jej temat?

Majątek po ślubie

W momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy osobami, które nie podpisały intercyzy, powstaje ustrój wspólności majątkowej. Oznacza to, że mamy wówczas do czynienia z trzema różnymi majątkami – osobistym żony i męża oraz wspólnym. Po ślubie, wspólne będą wszystkie przedmioty nabyte podczas trwania małżeństwa przez oboje z małżonków lub tylko jednego z nich. Chodzi tu o:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

W skład majątku osobistego wchodzą natomiast:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed ślubem takie, jak mieszkanie czy samochód;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, darowiznę lub zapis, chyba, że spadkodawca lub darczyńca zadecydował inaczej;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej, która podlega odrębnym przepisom;
 • prawa niezbywalne, które przysługiwać mogą tylko jednej osobie;
 • prawa autorskie, pokrewne, własności przemysłowej i inne prawa twórcy;
 • przedmioty majątkowe, które mają na celu wyłącznie zaspokajanie osobistych potrzeb jednego z małżonków – biżuteria, ubrania, kosmetyki czy wózek inwalidzki;
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała albo utratę zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej lub z powodu wzrostu jego potrzeb lub redukcji widoków powodzenia na przyszłość.

Ile kosztuje intercyza?

Jeżeli na podpisanie intercyzy zdecydujemy się dopiero po ślubie, koszty będą wyższe, niż gdybyśmy to zrobili przed zawarciem związku małżeńskiego. W przypadku pary narzeczonych jest to łącznie około 530 złotych, z czego 488 złotych brutto to maksymalna stawka taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego, a 38 złotych – podatek od czynności cywilnoprawnych.

namietna-para.jpg

Podpisując dokument, należy mieć przy sobie ważne dowody tożsamości, a gdy zdecydujemy się na intercyzę po ślubie, potrzebny będzie również akt małżeństwa. Koszty intercyzy będą wówczas wyższe, jako że są uzależnione od łącznej wartości majątku i jego rodzaju:

 1. Do 3000 złotych – 100 złotych.
 2. Między 3000  a 10 000 złotych – 100 złotych + 3% od nadwyżki powyżej 3000 złotych.
 3. Między 10 000 a 30 000 złotych – 310 złotych + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 złotych.
 4. Między 30 000 a 60 000 złotych – 710 złotych + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 złotych.
 5. Między 60 000 a 1 000000 złotych – 1010 złotych + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 złotych.
 6. Między 1 000000 a 2 000000 złotych – 4770 złotych + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000000 złotych.
 7. Powyżej 2 000000 złotych – 6 770 złotych + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000000 złotych, jednak nie więcej niż 10 000 złotych.

Zalety i wady intercyzy

Do zalet intercyzy zaliczyć można między innymi:

 • Rozdzielenie odpowiedzialności za długi współmałżonka;
 • Możliwość dziedziczenia majątku po śmierci jednego z małżonków;
 • Łatwiejszy podział majątku w przypadku rozwodu.

Intercyza nie jest niestety pozbawiona wad. Zawierając ją warto zdawać sobie sprawę, że:

 • Rozdzielność majątkowa nie pozwala małżonkom na wspólne zaciąganie pożyczki czy kredytu na mieszkanie;
 • Decydując się na wymienione powyżej zobowiązania, zdolność kredytowa liczona jest osobno, przez co szanse na ich otrzymanie są niższe;
 • Nie ma wówczas możliwości wspólnego rozliczania się z podatku.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie intercyzy znaleźć można pod adresem:
Intercyza – co to jest i czy warto ją spisywać?


Polecamy
Ostatnio dodane
2018-10-20 Sala Orchis klimatyzowana sala, możliwość wyboru kolorystyki dekoracji Sale weselne
Warszawa
2018-10-18 Flora & art Pracownia Florystyczna Dekoracje weselne
Kraków
2018-10-16 FAKT STUDIO.PL Spełniamy wasze oczekiwania- w 100%. Oferujemy Państwu filmowanie oraz fotografię ślubną uroczystości ślubnych,komunii, studniówek oraz uroczystości rodzinnych. Clip Narzeczeński i sesja zdjęciowa w najpiękniejszych miejscach plenerowych oraz interaktywną czołówkę oraz fajne pomysły ciekawego filmu. Wideofilmowanie
Giżycko

Sonda

Gdzie pojedziecie w podróż poślubną?


Archiwum sond

Najbliższe śluby:

Złoty Krążek
Polecamy